Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedury [2015/12/18 22:01]
t.zoltak [Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie]
ewdprocedury [2015/12/18 22:05]
t.zoltak [V. Skalowanie egzaminów]
Linia 59: Linia 59:
  
   - Utworzenie katalogu na skalowanie danego rodzaju egzaminu w danym roku i utworzenie w nim pliku .Rmd (w praktyce: skopiowanie go z wcześniejszych skalowań i modyfikacja treści).   - Utworzenie katalogu na skalowanie danego rodzaju egzaminu w danym roku i utworzenie w nim pliku .Rmd (w praktyce: skopiowanie go z wcześniejszych skalowań i modyfikacja treści).
-  - Wykorzystanie jednej z funkcji: //​skaluj_spr()//,​ //​skaluj_egz_gimn()//,​ //​skaluj_egz_gimn_rasch()//,​ //​skaluj_matura()//,​ //​skaluj_matura_rasch()//​ z pakietu ​//EWDskale//, które realizują procedurę obejmującą:​+  - Wykorzystanie jednej z funkcji: //​skaluj_spr()//,​ //​skaluj_egz_gimn()//,​ //​skaluj_egz_gimn_rasch()//,​ //​skaluj_matura()//,​ //​skaluj_matura_rasch()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]], które realizują procedurę obejmującą:​
     - Przygotowanie danych do skalowania.     - Przygotowanie danych do skalowania.
       * W przypadku matury: utworzenie zmiennych opisujących wybór przedmiotów i tematów wypracowań.       * W przypadku matury: utworzenie zmiennych opisujących wybór przedmiotów i tematów wypracowań.
Linia 66: Linia 66:
     - Sprawdzenie,​ czy w bazie istnieją już zapisane parametry odpowiedniego modelu skalowania (oznaczone jako //​do_przentacji//​).     - Sprawdzenie,​ czy w bazie istnieją już zapisane parametry odpowiedniego modelu skalowania (oznaczone jako //​do_przentacji//​).
     - Jeśli nie ma takich zapisanych parametrów,​ przeprowadzenie skalowania na //​wzorcowej//​ grupy zdających.     - Jeśli nie ma takich zapisanych parametrów,​ przeprowadzenie skalowania na //​wzorcowej//​ grupy zdających.
-      * Z wykorzystaniem pakietu ​//EWDskalowanie// w ogólności,​ a funkcji //​procedura_1k_1w()//​ i //​skaluj()//​ w szczególności.+      * Z wykorzystaniem pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskalowanie|EWDskalowanie]] w ogólności,​ a funkcji //​procedura_1k_1w()//​ i //​skaluj()//​ w szczególności.
       * Procedura ta może łączyć się z usuwaniem ze skali zadań o słabych własnościach pomiarowych.       * Procedura ta może łączyć się z usuwaniem ze skali zadań o słabych własnościach pomiarowych.
     - Wyliczenie rzetelności empirycznych (w ramach grup), a w przypadku matury również parametrów standaryzacji oszacowań.     - Wyliczenie rzetelności empirycznych (w ramach grup), a w przypadku matury również parametrów standaryzacji oszacowań.
Linia 78: Linia 78:
         * //​skalowania_obserwacje//​ (oszacowania umiejętności).         * //​skalowania_obserwacje//​ (oszacowania umiejętności).
       * Lista takich list, obejmująca wszystkie wskaźniki powiązane z danym egzaminem (i modelem skalowania: 2PL/SGR vs. Rasch), zapisywana jest w pliku o nazwie postaci //​prefiksRRRRSkalowanie.RData//​.       * Lista takich list, obejmująca wszystkie wskaźniki powiązane z danym egzaminem (i modelem skalowania: 2PL/SGR vs. Rasch), zapisywana jest w pliku o nazwie postaci //​prefiksRRRRSkalowanie.RData//​.
-  - Diagnostyka wyników skalowania z użyciem funkcji //​sprawdz_wyniki_skalowania()//​ z pakietu ​//EWDskale//+  - Diagnostyka wyników skalowania z użyciem funkcji //​sprawdz_wyniki_skalowania()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]]
-  - Zapis wyników skalowania do bazy, z użyciem funkcji //​zapisz_skalowanie()//​ z pakietu ​//ZPDzapis//.+  - Zapis wyników skalowania do bazy, z użyciem funkcji //​zapisz_skalowanie()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 [[ewdproceduryskalowanie|szczegółowy opis procedur]] [[ewdproceduryskalowanie|szczegółowy opis procedur]]
ewdprocedury.txt · ostatnio zmienione: 2015/12/18 22:05 przez t.zoltak