Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdpakiety

To jest stara wersja strony!


Pakiety EWD

EWDogolny

Pakiet zawiera różne użyteczne funkcje, przydatne w pracach nad wskaźnikami EWD (i nie tylko).
Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną.

EWDdane

Pakiet zawiera funkcje służące do pobierania i zapisywania danych z bazy.

EWDskalowanie

Pakiet zawiera funkcje automatyzujące proces skalowania IRT z użyciem progamu Mplus. Przede wszystkim na potrzeby uzyskiwania oszacowań poziomu umiejętności uczniów na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, do dalszego wykorzystania przy wyliczaniu wskaźników EWD. Wtórnie do wszelkich innych celów.
Używanie pakietu koncentruje się wokół funkcji skaluj().
W przyszłości, o ile będzie czas i chęci, planowane jest sporotowanie funkcji skaluj() również na R-owy pakiet mirt.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDskalowanie
 • Instalacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDwskazniki

Pakiet, w którym zostaną zawarte funkcje używane do estymacji modeli EWD, wyliczania wskaźników EWD oraz ich zapisu do/odczytu z bazy. Póki co w bardzo początkowym stadium rozwoju.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDwskazniki
 • Instalacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDraport

Pakiet, zawierający funkcje pozwalające tworzyć ładne raporty opisujące przebieg naszego moelowania.

 • Repozytorium: ssh://wewd@ibe.edu.pl:7122/home/wewd/EWDraport

EWDrspo

Pakiet pozwalający zebrać dane z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną.

 • Repozytorium: ssh://wewd@ibe.edu.pl:7122/home/wewd/EWDrspo
 • Instalacja: wersja 0.2
  install.packages(c("RCurl", "XML", "snow"))
  install.packages("ścieżkaDoPobranegoPliku", repos = NULL, type = "source")
 • Użycie:
  library(EWDrspo)
  require(snow)
  # Uwaga, to będzie trwać kilka godzin!
  rspo = pobierz_rspo()
  # Wersja jednowątkowa - trwa dłużej, za to nie wymaga pakietu 'snow' i mniej obciąża komputer:
  # rspo = pobierz_rspo(rownolegle=FALSE)
  str(rspo)
  # Zobaczmy, czy RSPO jest spójne
  sprawdz_baze(rspo)
  # Zapis do pliku csv.
  setwd(".") # Ustaw katalog!
  write.csv2(rspo, "RSPO.csv", row.names=FALSE, na="", encoding="UTF-8")
ewdpakiety.1421187722.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/13 23:22 przez t.zoltak