Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdpakiety

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdpakiety [2015/01/13 23:20]
t.zoltak [EWDdane]
ewdpakiety [2016/11/06 21:57] (aktualna)
t.zoltak [EWDogolny]
Linia 3: Linia 3:
 ===== EWDogolny ===== ===== EWDogolny =====
  
-Pakiet zawiera różne użyteczne funkcje, przydatne w pracach nad wskaźnikami EWD (i nie tylko).\\ +Pakiet zawiera różne użyteczne funkcje, przydatne w pracach nad wskaźnikami EWD (i nie tylko).
-Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną.+
   * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny</​span></​html>​   * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny</​span></​html>​
-  * Instalacja: zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny|jego strony na GitHubie]].+  * Instalacja/​aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny|jego strony na GitHubie]].
  
 ===== EWDdane ===== ===== EWDdane =====
  
-Pakiet zawiera funkcje służące do pobierania ​i zapisywania ​danych z bazy. +Pakiet zawiera funkcje służące do pobierania danych z bazy. Nadpisany nad pakietem [[r_zpd|ZPD]],​ koncentruje się na danych związanych ze wskaźnikami EWD (i ich obliczaniem). Pozwala minimalnym nakładem pisania kodu (i myślenia) uzyskać zestawienia danych niezbędne w procesie obliczania wskaźników EWD, a także zestawienia wartości samych wskaźników w użytecznym formacie
-  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny</​span></​html>​ +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://​github.com/​tzoltak/​EWDdane</​span></​html>​ 
-  * Instalacja: zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDogolny|jego strony na GitHubie]].+  * Instalacja/​aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDdane|jego strony na GitHubie]]. 
 +===== EWDskale ===== 
 + 
 +Pakiet zawiera funkcje //wysokiego poziomu// automatyzujące cały, dosyć złożony, [[ewdproceduryskalowanie#​procedura_skalowania|proces skalowania]]. 
 +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://​github.com/​tzoltak/​EWDskale</​span></​html>​ 
 +  * Instalacja/​aktualizacja:​ zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDskale|jego strony na GitHubie]]. 
 ===== EWDskalowanie ===== ===== EWDskalowanie =====
  
Linia 18: Linia 23:
 Używanie pakietu koncentruje się wokół funkcji skaluj().\\ Używanie pakietu koncentruje się wokół funkcji skaluj().\\
 W przyszłości,​ o ile będzie czas i chęci, planowane jest sporotowanie funkcji skaluj() również na R-owy pakiet mirt. W przyszłości,​ o ile będzie czas i chęci, planowane jest sporotowanie funkcji skaluj() również na R-owy pakiet mirt.
-  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​ssh://wewd@ibe.edu.pl:​7122/​home/wewd/​EWDskalowanie</​span></​html>​ +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://github.com/tzoltak/​EWDskalowanie</​span></​html>​ 
-  * [[EWDskalowanieNews|Wykaz zmian.]] +  * Instalacja/​aktualizacja:​ zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDskalowanie|jego strony na GitHubie]].
-  * Instalacja: {{EWDskalowanie_0.5.tar.gz|wersja 0.5}}<​code>​install.packages("​ścieżkaDoPobranegoPliku",​ repos = NULL, type = "​source"​)</​code>​+
  
 ===== EWDwskazniki ===== ===== EWDwskazniki =====
  
-Pakiet, w którym zostaną zawarte funkcje używane do estymacji modeli EWD, wyliczania wskaźników EWD oraz ich zapisu do/odczytu z bazy. Póki co w bardzo początkowym stadium rozwoju+Pakiet, w którym zostaną zawarte funkcje używane do estymacji modeli EWD, wyliczania wskaźników EWD i diagnostyki własności modeli ​oraz wskaźników
-  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​ssh://wewd@ibe.edu.pl:​7122/​home/wewd/​EWDwskazniki</​span></​html>​ +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://github.com/tzoltak/​EWDwskazniki</​span></​html>​ 
-  * [[EWDwskaznikiNews|Wykaz zmian.]] +  * Instalacja/​aktualizacja:​ zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDwskaznniki|jego strony na GitHubie]].
-  * Instalacja: {{EWDwskazniki_0.2.tar.gz|wersja 0.2}}<​code>​install.packages("​ścieżkaDoPobranegoPliku",​ repos = NULL, type = "​source"​)</​code>​+
  
  
 ===== EWDraport ===== ===== EWDraport =====
  
-Pakiet, zawierający funkcje pozwalające tworzyć ładne raporty opisujące przebieg naszego ​moelowania+Pakiet, zawierający funkcje pozwalające tworzyć ładne raporty opisujące przebieg naszego ​modelowania
-  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​ssh://wewd@ibe.edu.pl:7122/home/wewd/​EWDraport</​span></​html>​+  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://github.com/tzoltak/​EWDraport</​span></​html>​ 
 +  * Instalacja/​aktualizacja:​ zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDraport|jego strony na GitHubie]].
  
-===== EWDrspo =====+=====EWDrspo=====
  
 Pakiet pozwalający zebrać dane z [[http://​sio.men.gov.pl/​index.php/​rspo|Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych]].\\ Pakiet pozwalający zebrać dane z [[http://​sio.men.gov.pl/​index.php/​rspo|Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych]].\\
 Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną. Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną.
-  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​ssh://wewd@ibe.edu.pl:​7122/​home/wewd/​EWDrspo</​span></​html>​ +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-family:​ monospace;">​https://github.com/tzoltak/​EWDrspo</​span></​html>​ 
-  * Instalacja: ​{{ewdrspo.tar.gz|wersja 0.2}}<​code>​install.packages(c("​RCurl",​ "​XML",​ "​snow"​)) +  * Instalacja/​aktualizacjazgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​tzoltak/​EWDrspo|jego strony na GitHubie]]
-install.packages("​ścieżkaDoPobranegoPliku",​ repos NULL, type "​source"​)</​code>​ + 
-  * Użycie: <​code>​library(EWDrspo) +=====ZPDzapis===== 
-require(snow) + 
-# Uwaga, to będzie trwać kilka godzin! +Pakiet odpowiadający za zapis danych ​(wyników skalowaniaobliczonych wskaźników EWD) do bazyDziała w oparciu o ODBC. 
-rspo = pobierz_rspo() +  * Repozytorium:​ <​html><​span style="color: darkblue; font-family: monospace;">​https://​github.com/​zozlak/​ZPDzapis</span></​html>​ 
-# Wersja jednowątkowa - trwa dłużej, ​za to nie wymaga pakietu '​snow'​ i mniej obciąża komputer: +  * Instalacja/​aktualizacja:​ zgodnie z instrukcjami z [[https://​github.com/​zozlak/​ZPDzapis|jego strony na GitHubie]].
-# rspo = pobierz_rspo(rownolegle=FALSE) +
-str(rspo) +
-# Zobaczmyczy RSPO jest spójne +
-sprawdz_baze(rspo) +
-# Zapis do pliku csv. +
-setwd("​."​) ​ # Ustaw katalog! +
-write.csv2(rspo,​ "​RSPO.csv",​ row.names=FALSE,​ na="", encoding="​UTF-8")</code>+
ewdpakiety.1421187659.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/13 23:20 przez t.zoltak