Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdpakiety

Pakiety EWD

EWDogolny

Pakiet zawiera różne użyteczne funkcje, przydatne w pracach nad wskaźnikami EWD (i nie tylko).

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDogolny
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDdane

Pakiet zawiera funkcje służące do pobierania danych z bazy. Nadpisany nad pakietem ZPD, koncentruje się na danych związanych ze wskaźnikami EWD (i ich obliczaniem). Pozwala minimalnym nakładem pisania kodu (i myślenia) uzyskać zestawienia danych niezbędne w procesie obliczania wskaźników EWD, a także zestawienia wartości samych wskaźników w użytecznym formacie.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDdane
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDskale

Pakiet zawiera funkcje wysokiego poziomu automatyzujące cały, dosyć złożony, proces skalowania.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDskale
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDskalowanie

Pakiet zawiera funkcje automatyzujące proces skalowania IRT z użyciem progamu Mplus. Przede wszystkim na potrzeby uzyskiwania oszacowań poziomu umiejętności uczniów na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, do dalszego wykorzystania przy wyliczaniu wskaźników EWD. Wtórnie do wszelkich innych celów.
Używanie pakietu koncentruje się wokół funkcji skaluj().
W przyszłości, o ile będzie czas i chęci, planowane jest sporotowanie funkcji skaluj() również na R-owy pakiet mirt.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDskalowanie
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDwskazniki

Pakiet, w którym zostaną zawarte funkcje używane do estymacji modeli EWD, wyliczania wskaźników EWD i diagnostyki własności modeli oraz wskaźników.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDwskazniki
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDraport

Pakiet, zawierający funkcje pozwalające tworzyć ładne raporty opisujące przebieg naszego modelowania.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDraport
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

EWDrspo

Pakiet pozwalający zebrać dane z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
Osiągnął pierwszą wersję produkcyjną.

 • Repozytorium: https://github.com/tzoltak/EWDrspo
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.

ZPDzapis

Pakiet odpowiadający za zapis danych (wyników skalowania, obliczonych wskaźników EWD) do bazy. Działa w oparciu o ODBC.

 • Repozytorium: https://github.com/zozlak/ZPDzapis
 • Instalacja/aktualizacja: zgodnie z instrukcjami z jego strony na GitHubie.
ewdpakiety.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/06 21:57 przez t.zoltak