Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdmarkdown

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdmarkdown [2014/10/20 12:58]
t.zoltak [Problemy z pozycjonowaniem wykresów]
ewdmarkdown [2015/02/14 15:32]
zozlak [Problemy z pozycjonowaniem wykresów]
Linia 26: Linia 26:
 \thispagestyle{fancy} \thispagestyle{fancy}
  
 +```{r echo = FALSE}
 +# polskie znaki przy eksporcie do PDF pod Windows i MacOs
 +pdf.options(encoding = '​CP1250'​)
 +```
  
 TWÓJ KOD RAPORTU TWÓJ KOD RAPORTU
Linia 58: Linia 62:
  
  
-===== Problemy z pozycjonowaniem wykresów ​=====+===== Kod R generujący raporty wsadowo ​===== 
 + 
 +Aby wygenerować wsadowo raporty (np. dla wszystkich szkół), wystarczy w pętli wywołać funkcję //​render()//​ pakietu knitr. Przed jej wywołaniem należy ustawić wartości zmiennych tak, by pasowały do szablonu raportu. Np. w przykładzie poniżej zakładalibyśmy,​ że szablon korzysta z danych w zmiennej //​daneKonkretnegoRaportu//​. 
 +<​code>​ 
 +library(knitr) 
 +library(rmarkdown) 
 +pelneDane = ...kod_wczytujący_dane... 
 +for(i in seq_along(pelneDane[,​ 1])){ 
 +  daneKonkretnegoRaportu = pelneDane[i,​ ] 
 +  render( 
 +    input = '​plikSzablonu.Rmd',​  
 +    output_file = paste0(daneKonkretnegoRaportu$id,​ '​.pdf'​),​ 
 +  ) 
 +
 +</​code>​ 
  
-Zaobserwowałem nieprzyjemne zachowanie RStudio podczas parsowania pliku .rmd. W wynikowym pliku .md (a co za tym idzie w dalszych outputach, bez względu na ich format) wykresy nie zawsze są tam, gdzie zostały wywołane, ale czasem umieszczane są z opóźnieniem względem wyników tekstowych wysyłanych na stdout. Póki co nie wiem, z czego to wynika i jak to zwalczyć 
ewdmarkdown.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/14 15:32 przez zozlak