Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdmarkdown

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
ewdmarkdown [2014/10/20 12:58]
t.zoltak [Problemy z pozycjonowaniem wykresów]
ewdmarkdown [2015/01/25 21:01]
zozlak [Szablon markdown raportu]
Linia 26: Linia 26:
 \thispagestyle{fancy} \thispagestyle{fancy}
  
 +```{r echo = FALSE}
 +# polskie znaki przy eksporcie do PDF pod Windows i MacOs
 +pdf.options(encoding = '​CP1250'​)
 +```
  
 TWÓJ KOD RAPORTU TWÓJ KOD RAPORTU
Linia 57: Linia 61:
 </​code>​ </​code>​
  
 +
 +===== Kod R generujący raporty wsadowo =====
 +
 +Aby wygenerować wsadowo raporty (np. dla wszystkich szkół), wystarczy w pętli wywołać funkcję //​render()//​ pakietu knitr. Przed jej wywołaniem należy ustawić wartości zmiennych tak, by pasowały do szablonu raportu. Np. w przykładzie poniżej zakładalibyśmy,​ że szablon korzysta z danych w zmiennej //​daneKonkretnegoRaportu//​.
 +<​code>​
 +library(knitr)
 +library(rmarkdown)
 +pelneDane = ...kod_wczytujący_dane...
 +for(i in seq_along(pelneDane[,​ 1])){
 +  daneKonkretnegoRaportu = pelneDane[i,​ ]
 +  render(
 +    input = '​plikSzablonu.Rmd', ​
 +    output_file = paste0(daneKonkretnegoRaportu$id,​ '​.pdf'​),​
 +  )
 +}
 +</​code>​
  
 ===== Problemy z pozycjonowaniem wykresów ===== ===== Problemy z pozycjonowaniem wykresów =====
  
 Zaobserwowałem nieprzyjemne zachowanie RStudio podczas parsowania pliku .rmd. W wynikowym pliku .md (a co za tym idzie w dalszych outputach, bez względu na ich format) wykresy nie zawsze są tam, gdzie zostały wywołane, ale czasem umieszczane są z opóźnieniem względem wyników tekstowych wysyłanych na stdout. Póki co nie wiem, z czego to wynika i jak to zwalczyć Zaobserwowałem nieprzyjemne zachowanie RStudio podczas parsowania pliku .rmd. W wynikowym pliku .md (a co za tym idzie w dalszych outputach, bez względu na ich format) wykresy nie zawsze są tam, gdzie zostały wywołane, ale czasem umieszczane są z opóźnieniem względem wyników tekstowych wysyłanych na stdout. Póki co nie wiem, z czego to wynika i jak to zwalczyć
ewdmarkdown.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/14 15:32 przez zozlak