Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdgit

To jest stara wersja strony!


Repozytoria Git

Kod pakietów używanych do wyliczania wskaźników EWD utrzymywany jest w repozytoriach Git. Referencyjne kopie repozytoriów znajdują się na Odrze lub na serwerze GitHub.

Instalacja Gita

Pod Windowsami czy na Macu najprościej zainstalować aplikację GitHub-a (Git zainstaluje się z nią automatycznie i co więcej, zostanie też automatycznie rozsądnie skonfigurowany):

Pod Linuksem należy Gita zainstalować z paczek (np. pod Debianem/Ubuntu: sudo apt-get install git).

Wersja na twardziela dla użytkowników Windows:

Gita wraz z kilkoma potrzebnymi nakładkami można pobrać np. z: https://code.google.com/p/gitextensions. Należy zainstalować sobie wszystko, o co będzie się pytał (chyba że wiesz, że już to masz, albo masz coś, co to dobrze zastępuje), jako to:

 1. gitextensions (GUI do Gita),
 2. Gita (jako takiego),
 3. Kdiff (narzędzie do rozstrzygania konfliktów wersji).

Podczas instalacji zostanie zadanych kilka podchwytliwych pytań, ale to, jak na nie odpowiecie nie ma na szczęście większego znaczenia.

Kwestie związane z kluczami SSH zostały pokrótce opisane na odpowiedniej stronie GitHub-a.

Podłączanie się do repozytoriów na GitHubie

Postępuj zgodnie z instrukcją: Zakładanie projektu RStudio dla pakietu.

Istniejące repozytoria (pakiety):

Podłączanie się do repozytoriów na Odrze

 1. W RStudio wybierz: File->New Project...->Version Control->Git.
 2. Jako adres repozytorium podaj: ssh://wewd@ibe.edu.pl:7122/home/wewd/nazwa_repozytorium_do_którego_chcę_się_podłączyć
 3. W pole z nazwą projektu najlepiej wpisać: nazwa_repozytorium_do_którego_chcę_się_podłączyć
 4. Ścieżkę, gdzie to ma być u Ciebie na komputerze przechowywane wybierz wedle własnego uznania.

Przeczytaj też: Zakładanie projektu RStudio dla pakietu.

Istniejące repozytoria:

Używanie Gita z Rstudio

Kilka rzeczy, do których trzeba wywołać konsolę

 • Czasem GUI RStudio zacina się i nie pozwala dodać (zaznaczyć) niektórych plików do commitu. W takiej sytuacji należy wywołać konsolę Gita i posłużyć się poleceniem (względnie zamiast '.' nazwa konkretnego pliku):
  git add .
 • Jeśli coś namieszałeś i zacommitowałeś rzeczy, które zacommitowane być nie powinny, a teraz chcesz wrócić do któregoś ze wcześniejszych stanów repozytorium, musisz:
  1. Wywołać konsolę Gita i przejrzeć historię commitów przy pomocy polecenia
   git log

   aby namierzyć commit, do którego chcesz przywrócić repozytorium (enterem lub spacją każesz wyświetlać kolejne informacje; gdy dojdziesz do interesującego cię commitu naciśnij 'q' aby móc wpisać dalsze polecenia).

  2. Cofnąć „początek” do odpowiedniego commitu, a następnie popchnąć zmiany na serwer, z zaznaczeniem, że wiesz, że chcesz dokonać cofnięcia:
   git reset --hard <"numer" commitu>
   git push -f

Wykorzystywanie gałęzi

Tzw. gałęzie to świetny wynalazek, który pozwala nam nie narażać końcowych użytkowników pakietu na obcowanie z nanoszonymi przez nas w kodzie zmianami (np. dodawaniem nowych funkcji) tak długo, jak długo nie zostaną one doprowadzone do etapu produkcyjnego, jednocześnie umożliwiając wspólną pracę na rozwijanym kodzie.

Z filozofią używania gałęzi można zapoznać się np. tutaj: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model

A sposób używania gałęzi w RStudio opisany został np. na stronie Christiana Lempa.

Gałęzie w RStudio

GUI RStudio oferuje bardzo ograniczone wsparcie dla działania na gałęziach. Właściwie przy jego pomocy możliwe jest jedynie przełączanie się pomiędzy już istniejącymi gałęziami oraz dokonanie commitu w aktywnej gałęzi. W związku z tym dużą część operacji trzeba wykonywać z konsoli. W szczególności:

 • Utworzenie nowej gałęzi
  git checkout -b [nazwa_gałęzi]
 • Pobieranie danych z innego repozytorium (pull):
 • Wysyłanie danych do innego repozytorium (push):

Tworzenie nowego repozytorium (projektu) na Odrze

 1. Zaloguj się przez ssh na Odrze, na koncie wewd (z użyciem swojego klucza prywatnego).
 2. Utwórz katalog na nowy projekt: mkdir nazwa_projektu.
 3. Przejdź do tego katalogu: cd nazwa_projektu.
 4. Utwórz nowe repozytorium: git init.
 5. I przestaw je w tryb „bare”: git config --bool core.bare true.
 6. Podłącz się do repozytorium przy pomocy RStudio, jak opisano w jednej z wcześniejszych sekcji.
ewdgit.1432297279.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/05/22 14:21 przez t.zoltak