Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_pytan

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
edycja_pytan [2014/01/08 12:21]
zozlak [Czy zachowywać w treści zadań ich numery?]
edycja_pytan [2014/06/23 20:37] (aktualna)
zozlak [Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego]
Linia 20: Linia 20:
 Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**. Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**.
  
-Podobnie wprowadzając treść wiązki pytań należy pomijać ​teksty w rodzaju ​//Tekst do zadań od 1. do 8.//, //Wykres do zadań 12-13//, itp., którymi zaczyna się treść wiązki.+Należy pomijać ​także frazą ​//pytanie//, //zadanie//, itp.
  
-===== Czy zachowywać ​treści numery tekstów? =====+==== Numery zadań ​arkuszach z języka angielskiego ​====
  
-Wszystkie numery tekstów, do których odnoszą się treści pytań, należy zamieniać na //#//, np. //Z tekstu I wynika, że król Salomon był człowiekiem//​ należy zamienić na //Z tekstu # wynika, że król Salomon był człowiekiem//​.+W wypadku języka angielskiego sprawa jest bardziej skomplikowana:​ 
 +  * Wypunktowanie należy zamieniać na # człon odnoszący się do numeru pytania (pytania rozumianego tak, jak pokazuje je wyszukiwarka pytań); 
 +  * natomiast zostawiać należy człony odnoszące się do podpunktów pytania (które z naszego punktu widzenia nie są samodzielnymi pytaniami). 
 + 
 +Czyli frazę: 
 +<​code>​Do każdego akapitu (2.1–2.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​ 
 +zamieniamy na 
 +<​code>​Do każdego akapitu (#​.1–#​.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​ 
 + 
 +Podobnie postępujemy z numerami podpunktów zamieniając:​ 
 +<​code>​3.1. What does Jack do on Friday afternoons?​ 
 +А. He plays with an adult team. 
 +В. He plays basketball at school. 
 +С. He watches league matches.</​code>​ 
 +na: 
 +<​code>#​.1. What does Jack do on Friday afternoons?​ 
 +А. He plays with an adult team. 
 +В. He plays basketball at school. 
 +С. He watches league matches.</​code>​ 
 +===== Czy zachowywać w treści zadań numery tekstów? ===== 
 + 
 +Wszystkie numery tekstów, do których odnoszą się treści pytań, należy zamieniać na //#//, np. \\ 
 +//Z tekstu I wynika, że król Salomon był człowiekiem// ​\\  
 +należy zamienić na \\ 
 +//Z tekstu # wynika, że król Salomon był człowiekiem//​. 
 + 
 +===== Czy zachowywać w treści wiązek (tekstów) numery pytań? ===== 
 + 
 +Jeśli treść wiązka zawiera frazę w rodzaju \\  
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania 1-3// \\  
 +to numery zadań należy zastąpić znakiem //#//: \\  
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania #//
 ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? ===== ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? =====
  
Linia 32: Linia 63:
     * kursywę;     * kursywę;
     * indeksy dolne i górne;     * indeksy dolne i górne;
 +    * podkreślenia;​
     * podział na akapity;     * podział na akapity;
     * nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).     * nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).
edycja_pytan.1389180102.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/01/08 12:21 przez zozlak