Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_pytan

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
edycja_pytan [2013/12/04 08:18]
zozlak [Czy zachowywać formatowania tekstu?]
edycja_pytan [2014/06/23 20:37] (aktualna)
zozlak [Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego]
Linia 20: Linia 20:
 Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**. Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**.
  
-Podobnie wprowadzając treść wiązki pytań należy pomijać ​teksty w rodzaju ​//Tekst do zadań od 1. do 8.//, //Wykres do zadań 12-13//, itp., którymi zaczyna się treść wiązki.+Należy pomijać ​także frazą ​//pytanie//, //zadanie//, itp.
  
 +==== Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego ====
 +
 +W wypadku języka angielskiego sprawa jest bardziej skomplikowana:​
 +  * Wypunktowanie należy zamieniać na # człon odnoszący się do numeru pytania (pytania rozumianego tak, jak pokazuje je wyszukiwarka pytań);
 +  * natomiast zostawiać należy człony odnoszące się do podpunktów pytania (które z naszego punktu widzenia nie są samodzielnymi pytaniami).
 +
 +Czyli frazę:
 +<​code>​Do każdego akapitu (2.1–2.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​
 +zamieniamy na
 +<​code>​Do każdego akapitu (#​.1–#​.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​
 +
 +Podobnie postępujemy z numerami podpunktów zamieniając:​
 +<​code>​3.1. What does Jack do on Friday afternoons?
 +А. He plays with an adult team.
 +В. He plays basketball at school.
 +С. He watches league matches.</​code>​
 +na:
 +<​code>#​.1. What does Jack do on Friday afternoons?
 +А. He plays with an adult team.
 +В. He plays basketball at school.
 +С. He watches league matches.</​code>​
 +===== Czy zachowywać w treści zadań numery tekstów? =====
 +
 +Wszystkie numery tekstów, do których odnoszą się treści pytań, należy zamieniać na //#//, np. \\
 +//Z tekstu I wynika, że król Salomon był człowiekiem//​ \\ 
 +należy zamienić na \\
 +//Z tekstu # wynika, że król Salomon był człowiekiem//​.
 +
 +===== Czy zachowywać w treści wiązek (tekstów) numery pytań? =====
 +
 +Jeśli treść wiązka zawiera frazę w rodzaju \\ 
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania 1-3// \\ 
 +to numery zadań należy zastąpić znakiem //#//: \\ 
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania #//
 ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? ===== ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? =====
  
Linia 29: Linia 63:
     * kursywę;     * kursywę;
     * indeksy dolne i górne;     * indeksy dolne i górne;
 +    * podkreślenia;​
     * podział na akapity;     * podział na akapity;
     * nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).     * nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).
Linia 59: Linia 94:
   * Jedynie obrazy nie poddające się wektoryzacji,​ np. zdjęcia mogą być zamieszczane w formacie PNG.    * Jedynie obrazy nie poddające się wektoryzacji,​ np. zdjęcia mogą być zamieszczane w formacie PNG. 
   * Formatu JPG nie powinno się stosować w ogóle.   * Formatu JPG nie powinno się stosować w ogóle.
 +  * Jeśli pytanie składa się z kilku obrazków, każdy z nich należy wstawić oddzielnie (a nie np. wszystkie w postaci jednego obrazu PNG).
 +    * Do rozmieszczania wielu obrazów może się przydać tabela bez ramek. W takim wypadku nie trzeba dbać o wyrównanie pionowe ani poziome obrazków w ramach komórki tabeli.
  
 ==== Jak zapisać rysunek/​wykres/​mapę/​wzór z arkusza egzaminacyjnego w postaci pliku obrazu? ==== ==== Jak zapisać rysunek/​wykres/​mapę/​wzór z arkusza egzaminacyjnego w postaci pliku obrazu? ====
edycja_pytan.1386141503.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/12/04 08:18 przez zozlak