Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_pytan

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
edycja_pytan [2013/11/04 10:33]
zozlak utworzono
edycja_pytan [2014/06/23 20:37] (aktualna)
zozlak [Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego]
Linia 20: Linia 20:
 Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**. Nie, wprowadzając treść zadania należy **pomijać jego numer**.
  
-Podobnie wprowadzając treść wiązki pytań należy pomijać ​teksty w rodzaju ​//Tekst do zadań od 1. do 8.//, //Wykres do zadań 12-13//, itp., którymi zaczyna się treść wiązki.+Należy pomijać ​także frazą ​//pytanie//, //zadanie//, itp.
  
 +==== Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego ====
 +
 +W wypadku języka angielskiego sprawa jest bardziej skomplikowana:​
 +  * Wypunktowanie należy zamieniać na # człon odnoszący się do numeru pytania (pytania rozumianego tak, jak pokazuje je wyszukiwarka pytań);
 +  * natomiast zostawiać należy człony odnoszące się do podpunktów pytania (które z naszego punktu widzenia nie są samodzielnymi pytaniami).
 +
 +Czyli frazę:
 +<​code>​Do każdego akapitu (2.1–2.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​
 +zamieniamy na
 +<​code>​Do każdego akapitu (#​.1–#​.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).</​code>​
 +
 +Podobnie postępujemy z numerami podpunktów zamieniając:​
 +<​code>​3.1. What does Jack do on Friday afternoons?
 +А. He plays with an adult team.
 +В. He plays basketball at school.
 +С. He watches league matches.</​code>​
 +na:
 +<​code>#​.1. What does Jack do on Friday afternoons?
 +А. He plays with an adult team.
 +В. He plays basketball at school.
 +С. He watches league matches.</​code>​
 +===== Czy zachowywać w treści zadań numery tekstów? =====
 +
 +Wszystkie numery tekstów, do których odnoszą się treści pytań, należy zamieniać na //#//, np. \\
 +//Z tekstu I wynika, że król Salomon był człowiekiem//​ \\ 
 +należy zamienić na \\
 +//Z tekstu # wynika, że król Salomon był człowiekiem//​.
 +
 +===== Czy zachowywać w treści wiązek (tekstów) numery pytań? =====
 +
 +Jeśli treść wiązka zawiera frazę w rodzaju \\ 
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania 1-3// \\ 
 +to numery zadań należy zastąpić znakiem //#//: \\ 
 +//Na podstawie (...) rozwiąż zadania #//
 ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? ===== ===== Czy zachowywać formatowania tekstu? =====
  
Linia 29: Linia 63:
     * kursywę;     * kursywę;
     * indeksy dolne i górne;     * indeksy dolne i górne;
-    * podział na akapity.+    ​* podkreślenia;​ 
 +    ​* podział na akapity
 +    * nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).
   * **Nie należy zachowywać**:​   * **Nie należy zachowywać**:​
     * krojów czcionki;     * krojów czcionki;
Linia 53: Linia 89:
 ===== Jak sobie radzić z obrazkami? ===== ===== Jak sobie radzić z obrazkami? =====
  
 +==== Podstawowe zasady ====
 +
 +  * **Jeśli tylko to możliwe, obrazki powinny być dodawane w postaci plików SVG.** ​
 +  * Jedynie obrazy nie poddające się wektoryzacji,​ np. zdjęcia mogą być zamieszczane w formacie PNG. 
 +  * Formatu JPG nie powinno się stosować w ogóle.
 +  * Jeśli pytanie składa się z kilku obrazków, każdy z nich należy wstawić oddzielnie (a nie np. wszystkie w postaci jednego obrazu PNG).
 +    * Do rozmieszczania wielu obrazów może się przydać tabela bez ramek. W takim wypadku nie trzeba dbać o wyrównanie pionowe ani poziome obrazków w ramach komórki tabeli.
 +
 +==== Jak zapisać rysunek/​wykres/​mapę/​wzór z arkusza egzaminacyjnego w postaci pliku obrazu? ====
 +
 +Istnieją dwa sposoby:
 +  * Za pomocą zrzutu ekranu - nacisnąć klawisz //Prt Sc//, a następnie wkleić obraz do programu graficznego (np. Paint, Gimp), wykadrować i zapisać jako plik PNG.
 +  * Kliknąć w Wordzie prawym klikiem na obrazku i wybrać z menu kontekstowego //zapisz jako obraz...//, jako format obrazu wybrać PNG.
 +
 +==== Jak skonwertować obraz PNG do SVG? ====
 +
 +  * Jeśli obraz wymaga wykadrowania,​ zrobić to w programie do edycji obrazów bitmapowych,​ np. Paint albo Gimp.
 +  * Zainstalować i uruchomić program //​Inkscape//​
 +  * Wybrać menu //​Plik->​Importuj...//​ i wskazać obraz PNG. W okienku, które się wyświetli wybrać opcję //osadź//.
 +  * Zaznaczyć zaimportowany obraz klikając na nim.
 +  * Wybrać menu //​Ścieżka->​Wektoryzuj bitmapę...//​. Wyświetlone zostanie okienko dialogowe.
 +    * Spróbować dokonać wektoryzacji z użyciem domyślnych ustawień klikając //OK//
 +    * Przeciągnąć plik obrazu na bok i porównać, czy zwektoryzowany obraz odpowiada oryginałowi.
 +      * Jeśli tak, przejść do następnego punktu.
 +      * Jeśli nie, cofnąć ostatnie operacje (menu //​Edycja->​Wycofaj:​ // lub skrót klawiszowy //Ctrl+Z//) i spróbować powtórzyć wektoryzację z innymi ustawieniami w okienku dialogowym (np. zmiana //progu// lub metody wektoryzacji na //​wykrywanie krawędzi//,​ itd.).
 +      * Jeśli obraz pomimo kilku prób nie daje się rozsądnie zwektoryzować,​ skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem.
 +  * Zaznaczyć oryginalny obrazek klikając na nim i usunąć klawiszem //delete// lub poprzez menu //​Edycja->​Usuń//​.
 +  * Zaznaczyć cały zwektoryzowany obraz naciskając //Ctrl+A// lub poprze menu //​Edycja->​Zaznacz wszytko//.
 +  * Dostosować //rozmiar strony// wchodząc do menu //​Plik->​Właściwości dokumentu//,​ rozwijając //Dopasuj stronę do zawartości...//,​ a następnie klikając przycisk //Dopasuj stronę do rysunku lub zaznaczenia//​.
 +  * Zapisać obraz w formacie SVG za pomocą menu //​Plik->​Zapisz jako...//.
 +
 +=== Alternatywny sposób tworzenia obrazów SVG ===
 +
 +W niektórych wypadkach, np. rysunków do zadań z matematyki, łatwiejsze od wektoryzacji może się okazać stworzenie rysunku od podstaw. W takim wypadku należy:
 +  * Uruchomić program //​Inkscape//​ i zaimportować rysunek w formacie PNG, jak w rozdziale powyżej.
 +  * Za pomocą narzędzi rysowania //​Inkscape//​ narysować schemat w postaci wektorowej na zaimportowanym rysunku PNG.
 +  * Usunąć zaimportowany rysunek PNG.
 +  * Dostosować //rozmiar strony// wchodząc do menu //​Plik->​Właściwości dokumentu//,​ rozwijając //Dopasuj stronę do zawartości...//,​ a następnie klikając przycisk //Dopasuj stronę do rysunku lub zaznaczenia//​.
 +  * Zapisać obraz w formacie SVG za pomocą menu //​Plik->​Zapisz jako...//.
  
 ===== Jak sobie radzić ze wzorami matematycznymi?​ ===== ===== Jak sobie radzić ze wzorami matematycznymi?​ =====
  
 Jeśli jakiegoś wzoru nie da się wiernie odtworzyć w prosty sposób (z wykorzystaniem normalnych znaków na klawiaturze oraz indeksów dolnych i górnych), należy go przygotować w postaci obrazka SVG (patrz //Jak sobie radzić z obrazkami?//​) Jeśli jakiegoś wzoru nie da się wiernie odtworzyć w prosty sposób (z wykorzystaniem normalnych znaków na klawiaturze oraz indeksów dolnych i górnych), należy go przygotować w postaci obrazka SVG (patrz //Jak sobie radzić z obrazkami?//​)
edycja_pytan.1383557628.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/11/04 10:33 przez zozlak