Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_pytan

To jest stara wersja strony!


Wprowadzanie treści pytań do bazy

Ogólna instrukcja

 • Zalogować się na stronie http://zaou.ibe.edu.pl stosownym loginem i hasłem.
 • Przejść do wyszukiwarki pytań http://zaou.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania.
 • Wybrać z list rozwijalnych interesujący egzamin, jego część i rok, a następnie wyszukać pytania przyciskiem szukaj pytań. Wyświetlona zostanie lista pytań z danego egzaminu.
 • Kliknąć link edytuj treść pytania lub edytuj treść wiązki przy pytaniu, którego treść (lub treść wiązki do którego) chce się wprowadzić. W nowym oknie otworzy się edytor treści pytania/wiązki.
 • Wprowadzić treść za pomocą edytora i kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli zapis przebiegł poprawnie, strona po odświeżeniu wyświetli tą samą treść, która została przed chwilą wprowadzona.

Skąd wziąć treści pytań?

 • Wszystkie arkusze egzaminacyjne w formacie PDF można znaleźć na stronach CKE - http://www.cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left.
 • Mając arkusz egzaminacyjny w postaci pliku PDF można:
  • Albo skopiować treść pytania wprost z pliku PDF (co może, ale nie musi być łatwe - zależy to od sposobu, w jaki został przygotowany plik PDF);
  • Albo najpierw skonwertować plik PDF do pliku Worda, a potem skopiować treść pytania z pliku Worda.
   W tym wypadku niezbędne będzie skorzystanie z programu do OCR - w tej sprawie należy skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem lub helpdeskiem IBE.

Czy zachowywać w treści zadań ich numery?

Nie, wprowadzając treść zadania należy pomijać jego numer.

Podobnie wprowadzając treść wiązki pytań należy pomijać teksty w rodzaju Tekst do zadań od 1. do 8., Wykres do zadań 12-13, itp., którymi zaczyna się treść wiązki.

Czy zachowywać formatowania tekstu?

Tak, ale tylko niektóre.

 • Należy zachowywać:
  • pogrubienie;
  • kursywę;
  • indeksy dolne i górne;
  • podział na akapity.
 • Nie należy zachowywać:
  • krojów czcionki;
  • wielkości czcionki.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem.

Czym są wiązki pytań?

Niektóre pytania odnoszą się do pewnej wspólnej treści, np. zestaw pytań z polskiego odnosi się do jednego dłuższego tekstu albo zestaw pytań z przyrody do jednego schematu. Np. zadania 1-8 w arkuszu sprawdzianu z 2011 r. odnoszą się do wspólnego tekstu na początku arkusza.

Taki zestaw pytań nazywamy wiązką pytań, a treść (tekst, wykres, schemat, mapę, itp.) wspólną dla całej wiązki treścią wiązki.

Jak wprowadzać odpowiedzi A/B/C/D w jednym wierszu?

Aby wprowadzić odpowiedzi A/B/C/D w jednym wierszu należy użyć tabeli z wyłączoną ramką.

Czy przepisywać miejsca na odpowiedź (kratki, wypunktowania, itp.)?

 • Należy przepisywać wszystkie instrukcje w rodzaju Zapisz wszystkie obliczenia.
 • Kratki i wypunktowania należy przepisywać w ten sposób, że w miejsce każdej linii kratki/wypunktowania wpisujemy
 • Jeśli pod kratką/wypunktowaniem znajduje się oddzielna linia Odpowiedź: ……., to należy ją przepisać.

Jak sobie radzić z obrazkami?

Jak sobie radzić ze wzorami matematycznymi?

Jeśli jakiegoś wzoru nie da się wiernie odtworzyć w prosty sposób (z wykorzystaniem normalnych znaków na klawiaturze oraz indeksów dolnych i górnych), należy go przygotować w postaci obrazka SVG (patrz Jak sobie radzić z obrazkami?)

edycja_pytan.1383557628.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/11/04 10:33 przez zozlak