Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_plikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

edycja_plikow [2013/12/15 14:26] (aktualna)
zozlak utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Edycja plików z poziomu konsoli ======
 +
 +**Porzućcie wszelką nadzieję Ci, którzy chcielibyście edytować pliki inne niż //​tekstowe//​.** \\ Pliki //​tekstowe//​ to:
 +  * w dobrym przybliżeniu te, które otwiera //​Notatnik//;​
 +  * w szczególności plikami //​tekstowymi są//:
 +    * wszystkie kody Mplusa, Staty, R, itp.;
 +    * pliki csv;
 +  * w szczególności pliki //​tekstowymi//​ nie są:
 +    * pliki doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, itp.;
 +    * pliki dta, sav, itp.
 +
 +Na konsoli dostępnych jest wiele edytorów tekstu - poniżej wspominam te najważniejsze.
 +
 +===== podgląd wbudowany w Midnight Commandera =====
 +
 +//Midnight Commander// umożliwia pod //F3// i //F4// podglądanie zawartości oraz edycję plików tekstowych. W wypadku poglądu wykorzystywany jest de facto //less//, w wypadku edycji zostaniemy za pierwszym razem zapytani o edytor (początkującym polecany jest //nano//).
 +
 +===== less =====
 +
 +//Less// służy tylko do przeglądania plików, nie umożliwia ich edycji. Uruchamia się go trywialnie<​code>​less NAZWA_PLIKU</​code>​W tak otwartym pliku można:
 +  * przemieszczać się strzałkami;​
 +  * wrócić do konsoli wciskając //q//;
 +  * przejść do konkretnej linii - wpisując //:​NUMER_LINII//​ i naciskając //ENTER//;
 +  * wyszukać frazę - wpisując ///fraza// i naciskając //ENTER//
 +    * to samo wyszukiwanie można powtórzyć wpisując ///// i zatwierzając //​ENTER-em//​.
 +
 +===== nano =====
 +
 +Nano przypadnie do gustu wszystkim początkującym - pisze się tu całkowicie normalnie, a na dole ekranu znajduje się ściągawka dostępnych komend, gdzie składnia //^ZNAK// oznacza po prostu //​CTRL+ZNAK//​. Nic dodać, nic ująć.
 +
 +===== vi =====
 +
 +Najbardziej hackerski edytor tekstu - tylko na własną odpowiedzialność. Z najważniejszych rzeczy na starcie:
 +  * //vi// pracuje w jednym z dwóch trybów:
 +    * //​wprowadzania//​ - w tym trybie można pisać;
 +    * //​poleceń//​ - w tym trybie działa wyszukiwanie,​ kopiowanie i wklejanie, zapis, itp.
 +  * do trybu //​wprowadzania//​ przechodzi się naciskając //i// lub //a//;
 +  * do trybu //​poleceń//​ przechodzi się naciskając //ESC//
 +  * w trybie //​poleceń//​ dostępne są komendy:
 +    * //:syntax on// - włącza kolorowanie składni;
 +    * wyszukiwanie i nawigacja:
 +      * //:​NR_LINII//​ - przechodzi do wskazanej linii;
 +      * ///fraza// - wyszukuje podaną frazę;
 +      * /// // - wyszukuje ostatnio wyszukiwaną frazę;
 +    * zamiana:
 +      * //:s/CO/NA CO/FLAGI// - zamiena CO na NA CO w bieżącej linii;
 +      * //:%s/CO/NA CO/FLAGI// - zamienia CO na NA CO w całym pliku;
 +      * //CO// może być wyrażeniem regularnym (przy czym +, ?, |, {, }, (, i )  wymagają wyparsowania backslashem);​
 +      * //NA CO// może zawierać tzw. //​backreferences//;​
 +      * //FLAGI//:
 +        * //g// - domyślnie zamieniane jest tylko pierwsze napotkane wystąpienie,​ flaga //g// powoduje zastąpienie wszystkich wystąpień;​
 +        * //i// - porównanie będzie dokonywane bez rozróżnienia wielkości znaków;
 +        * //c// - vi zapyta przed dokonaniem każdej zamiany;
 +    * kopiowanie i wklejanie:
 +      * //dd// - wycina do schowka aktualną linię (służy też do usuwania linii);
 +      * //yy// - kopuje do schowka aktualną linię;
 +      * //dNd//, //yNy//, gdzie N to liczba wierszy - wycina/​kopiuje wskazaną liczbę wierszy;
 +      * //p// - wkleja zawartość schowka poniżej aktualnej linii;
 +    * cofnij/​ponów:​
 +      * //u// - cofnij;
 +      * //CTRL+R// - ponów;
 +    * //w// - zapisuje plik;
 +    * //q!// - zamyka //vi//.
 +Więcej na temat korzystania z //vi// w internecie.
 +
 +===== emacs =====
 +
 +Kultowy edytor napisany przez samego Richarda Stallmana. Nie korzystam, więc mogę tylko odesłać do internetu.
 +
  
edycja_plikow.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/15 14:26 przez zozlak