Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_plikow

Edycja plików z poziomu konsoli

Porzućcie wszelką nadzieję Ci, którzy chcielibyście edytować pliki inne niż tekstowe.
Pliki tekstowe to:

 • w dobrym przybliżeniu te, które otwiera Notatnik;
 • w szczególności plikami tekstowymi są:
  • wszystkie kody Mplusa, Staty, R, itp.;
  • pliki csv;
 • w szczególności pliki tekstowymi nie są:
  • pliki doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, itp.;
  • pliki dta, sav, itp.

Na konsoli dostępnych jest wiele edytorów tekstu - poniżej wspominam te najważniejsze.

podgląd wbudowany w Midnight Commandera

Midnight Commander umożliwia pod F3 i F4 podglądanie zawartości oraz edycję plików tekstowych. W wypadku poglądu wykorzystywany jest de facto less, w wypadku edycji zostaniemy za pierwszym razem zapytani o edytor (początkującym polecany jest nano).

less

Less służy tylko do przeglądania plików, nie umożliwia ich edycji. Uruchamia się go trywialnie

less NAZWA_PLIKU

W tak otwartym pliku można:

 • przemieszczać się strzałkami;
 • wrócić do konsoli wciskając q;
 • przejść do konkretnej linii - wpisując :NUMER_LINII i naciskając ENTER;
 • wyszukać frazę - wpisując /fraza i naciskając ENTER
  • to samo wyszukiwanie można powtórzyć wpisując / i zatwierzając ENTER-em.

nano

Nano przypadnie do gustu wszystkim początkującym - pisze się tu całkowicie normalnie, a na dole ekranu znajduje się ściągawka dostępnych komend, gdzie składnia ^ZNAK oznacza po prostu CTRL+ZNAK. Nic dodać, nic ująć.

vi

Najbardziej hackerski edytor tekstu - tylko na własną odpowiedzialność. Z najważniejszych rzeczy na starcie:

 • vi pracuje w jednym z dwóch trybów:
  • wprowadzania - w tym trybie można pisać;
  • poleceń - w tym trybie działa wyszukiwanie, kopiowanie i wklejanie, zapis, itp.
 • do trybu wprowadzania przechodzi się naciskając i lub a;
 • do trybu poleceń przechodzi się naciskając ESC
 • w trybie poleceń dostępne są komendy:
  • :syntax on - włącza kolorowanie składni;
  • wyszukiwanie i nawigacja:
   • :NR_LINII - przechodzi do wskazanej linii;
   • /fraza - wyszukuje podaną frazę;
   • / - wyszukuje ostatnio wyszukiwaną frazę;
  • zamiana:
   • :s/CO/NA CO/FLAGI - zamiena CO na NA CO w bieżącej linii;
   • :%s/CO/NA CO/FLAGI - zamienia CO na NA CO w całym pliku;
   • CO może być wyrażeniem regularnym (przy czym +, ?, |, {, }, (, i ) wymagają wyparsowania backslashem);
   • NA CO może zawierać tzw. backreferences;
   • FLAGI:
    • g - domyślnie zamieniane jest tylko pierwsze napotkane wystąpienie, flaga g powoduje zastąpienie wszystkich wystąpień;
    • i - porównanie będzie dokonywane bez rozróżnienia wielkości znaków;
    • c - vi zapyta przed dokonaniem każdej zamiany;
  • kopiowanie i wklejanie:
   • dd - wycina do schowka aktualną linię (służy też do usuwania linii);
   • yy - kopuje do schowka aktualną linię;
   • dNd, yNy, gdzie N to liczba wierszy - wycina/kopiuje wskazaną liczbę wierszy;
   • p - wkleja zawartość schowka poniżej aktualnej linii;
  • cofnij/ponów:
   • u - cofnij;
   • CTRL+R - ponów;
  • w - zapisuje plik;
  • q! - zamyka vi.

Więcej na temat korzystania z vi w internecie.

emacs

Kultowy edytor napisany przez samego Richarda Stallmana. Nie korzystam, więc mogę tylko odesłać do internetu.

edycja_plikow.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/15 14:26 przez zozlak