Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


czyewd

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
czyewd [2015/01/27 10:03]
zozlak [O czym decyduje parametr czyEwd?]
czyewd [2017/10/06 20:10] (aktualna)
t.zoltak [O czym decydują parametr czyEwd i zmienna dane_ewd?]
Linia 1: Linia 1:
-====== O czym decyduje ​parametr czyEwd? ======+====== O czym decydują ​parametr czyEwd ​i zmienna dane_ewd? ======
  
-Parametr //​czyEwd// ​decyduje ​o tym, **z jakiego źródła ​pochodzić będą pobierane dane**. Konieczność jego istnienia wynika z tego, że:+Parametr //​czyEwd// ​i/lub wartość zmiennej //​dane_ewd//​ decydują ​o tym, **z jakiego źródła ​pochodzą pobierane dane**. Konieczność jego istnienia wynika z tego, że:
  
   * **Wyniki egzaminacyjne w bazie pochodzą z dwóch źródeł OKE i CKE.**   * **Wyniki egzaminacyjne w bazie pochodzą z dwóch źródeł OKE i CKE.**
Linia 8: Linia 8:
  
   * Przed 2010 rokiem możliwość złączania ze sobą informacji o tych samych uczniach z danych CKE i OKE była bardzo ograniczona lub zgoła niemożliwa (brak było dobrego wspólnego identyfikatora ucznia pomiędzy zbiorami z OKE i CKE).   * Przed 2010 rokiem możliwość złączania ze sobą informacji o tych samych uczniach z danych CKE i OKE była bardzo ograniczona lub zgoła niemożliwa (brak było dobrego wspólnego identyfikatora ucznia pomiędzy zbiorami z OKE i CKE).
 +
   * **Ponieważ złączanie nie było możliwe, zaistniała potrzeba przechowywania w bazie oddzielnych kopii danych z nominalnie tego samego egzaminu.**   * **Ponieważ złączanie nie było możliwe, zaistniała potrzeba przechowywania w bazie oddzielnych kopii danych z nominalnie tego samego egzaminu.**
     * Kopię z danych OKE nazywamy //danymi EWD// (bowiem dane z OKE gromadzono na potrzeby wyliczania EWD) - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//.     * Kopię z danych OKE nazywamy //danymi EWD// (bowiem dane z OKE gromadzono na potrzeby wyliczania EWD) - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//.
- 
     * Kopię z danych CKE nazywamy //danymi ZAOU// (bowiem były one gromadzone przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów) lub //danymi CKE// - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //false//.     * Kopię z danych CKE nazywamy //danymi ZAOU// (bowiem były one gromadzone przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów) lub //danymi CKE// - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //false//.
       * **Dane z CKE są na poziomie uczniów niełączliwe między latami**, tzn. nie umiemy dla nich połączyć wyników np. sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,​ jak również rozstrzygnąć,​ czy uczeń wielokrotnie przystępował do danego egzaminu.       * **Dane z CKE są na poziomie uczniów niełączliwe między latami**, tzn. nie umiemy dla nich połączyć wyników np. sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,​ jak również rozstrzygnąć,​ czy uczeń wielokrotnie przystępował do danego egzaminu.
       * Powyższe zastrzeżenie dotyczy oszacowań umiejętności uczniów liczonych na podstawie tych danych.       * Powyższe zastrzeżenie dotyczy oszacowań umiejętności uczniów liczonych na podstawie tych danych.
-      * Patrz uwagi pod [[obazie&#​aktualna_zawartosc_bazytabelą podsumowującą dane dostępne w bazie]].+      * Patrz uwagi pod [[obazie&#​aktualna_zawartosc_bazy|tabelą podsumowującą dane dostępne w bazie]].
  
 **Od kiedy istnieje możliwość złączania** ze sobą zbiorów danych z CKE i OKE, **dane złączone przechowywane są w bazie jako //dane EWD//**, stąd aby pobrać dane złączone, argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//. Dane złączone obejmują: **Od kiedy istnieje możliwość złączania** ze sobą zbiorów danych z CKE i OKE, **dane złączone przechowywane są w bazie jako //dane EWD//**, stąd aby pobrać dane złączone, argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//. Dane złączone obejmują:
   * wszystkie dane maturalne;   * wszystkie dane maturalne;
   * egzamin gimnazjalny od 2010 roku (włącznie);​   * egzamin gimnazjalny od 2010 roku (włącznie);​
-  * sprawdzian od 2014 roku (włącznie).+  * sprawdzian od 2013 roku (włącznie).
  
 ===== Uzyskiwanie listy wyników z danego źródła dostępnych w bazie ===== ===== Uzyskiwanie listy wyników z danego źródła dostępnych w bazie =====
czyewd.1422349390.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/27 10:03 przez zozlak