Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


czyewd

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
czyewd [2014/12/10 10:51]
zozlak utworzono
czyewd [2017/10/06 20:10] (aktualna)
t.zoltak [O czym decydują parametr czyEwd i zmienna dane_ewd?]
Linia 1: Linia 1:
-====== ​Co to są dane EWD? ======+====== ​O czym decydują parametr czyEwd i zmienna dane_ewd? ======
  
-Funkcje pobierające wyniki egzaminów ​i/lub testów zawierają często argument ​//czyEwd//. Co on w zasadzie oznacza i czym decyduje?+Parametr //​czyEwd// ​i/lub wartość zmiennej ​//dane_ewd// decydują ​tym, **z jakiego źródła pochodzą pobierane dane**. Konieczność jego istnienia wynika z tego, że:
  
-Decyduje on o tym, **z jakiego ​źródła pochodzić będą pobierane dane**. Konieczność jego istnienia wynika z tego, że:+  ​* **Wyniki egzaminacyjne w bazie pochodzą ​dwóch ​źródeł OKE i CKE.**
  
-  * Wyniki egzaminacyjne w bazie pochodzą z dwóch źródeł OKE i CKE. 
   * Do pewnego czasu z obydwu źródeł pobierano dane dla nieco inaczej zdefiniowanych populacji (z OKE tylko uczniowie, którzy do egzaminu podchodzili po raz pierwszy i którym OKE udało się przyłączyć wynik na poprzednim egzaminie, z CKE wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu) i zakresie (z OKE tylko wyniki punktowe, z CKE dystraktory dla zadań zamkniętych).   * Do pewnego czasu z obydwu źródeł pobierano dane dla nieco inaczej zdefiniowanych populacji (z OKE tylko uczniowie, którzy do egzaminu podchodzili po raz pierwszy i którym OKE udało się przyłączyć wynik na poprzednim egzaminie, z CKE wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu) i zakresie (z OKE tylko wyniki punktowe, z CKE dystraktory dla zadań zamkniętych).
 +
   * Przed 2010 rokiem możliwość złączania ze sobą informacji o tych samych uczniach z danych CKE i OKE była bardzo ograniczona lub zgoła niemożliwa (brak było dobrego wspólnego identyfikatora ucznia pomiędzy zbiorami z OKE i CKE).   * Przed 2010 rokiem możliwość złączania ze sobą informacji o tych samych uczniach z danych CKE i OKE była bardzo ograniczona lub zgoła niemożliwa (brak było dobrego wspólnego identyfikatora ucznia pomiędzy zbiorami z OKE i CKE).
-  ​* Ponieważ złączanie nie było możliwe, zaistniała potrzeba przechowywania w bazie oddzielnych kopii danych z nominalnie tego samego egzaminu.+ 
 +  * **Ponieważ złączanie nie było możliwe, zaistniała potrzeba przechowywania w bazie oddzielnych kopii danych z nominalnie tego samego egzaminu.**
     * Kopię z danych OKE nazywamy //danymi EWD// (bowiem dane z OKE gromadzono na potrzeby wyliczania EWD) - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//.     * Kopię z danych OKE nazywamy //danymi EWD// (bowiem dane z OKE gromadzono na potrzeby wyliczania EWD) - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//.
-    * Kopię z danych CKE nazywamy //danymi ZAOU// (bowiem były one gromadzone przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów) - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //false//.+    * Kopię z danych CKE nazywamy //danymi ZAOU// (bowiem były one gromadzone przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów) ​lub //danymi CKE// - aby z nich skorzystać,​ argument //czyEwd// powinien mieć wartość //false//
 +      * **Dane z CKE są na poziomie uczniów niełączliwe między latami**, tzn. nie umiemy dla nich połączyć wyników np. sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,​ jak również rozstrzygnąć,​ czy uczeń wielokrotnie przystępował do danego egzaminu. 
 +      * Powyższe zastrzeżenie dotyczy oszacowań umiejętności uczniów liczonych na podstawie tych danych. 
 +      * Patrz uwagi pod [[obazie&#​aktualna_zawartosc_bazy|tabelą podsumowującą dane dostępne w bazie]].
  
-Od momentu, ​kiedy istnieje możliwość złączania ze sobą zbiorów danych z CKE i OKE, **dane złączone przechowywane są w bazie jako //dane EWD//**, stąd aby pobrać dane złączone, argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//. Dane złączone obejmują:+**Od kiedy istnieje możliwość złączania** ze sobą zbiorów danych z CKE i OKE, **dane złączone przechowywane są w bazie jako //dane EWD//**, stąd aby pobrać dane złączone, argument //czyEwd// powinien mieć wartość //true//. Dane złączone obejmują:
   * wszystkie dane maturalne;   * wszystkie dane maturalne;
   * egzamin gimnazjalny od 2010 roku (włącznie);​   * egzamin gimnazjalny od 2010 roku (włącznie);​
-  * sprawdzian od 2014 roku (włącznie).+  * sprawdzian od 2013 roku (włącznie). 
 + 
 +===== Uzyskiwanie listy wyników z danego źródła dostępnych w bazie ===== 
 + 
 +    * [[r_gr_testy#​pobieranie_listy_egzaminow_dostepnych_w_bazie|Przeglądając grupę danych testy]]. 
 +    * Patrząc na [[obazie&#​aktualna_zawartosc_bazy|stronę podsumowującą zawartość bazy danych]]. 
czyewd.1418205097.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/12/10 10:51 przez zozlak