Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


czyewd

O czym decydują parametr czyEwd i zmienna dane_ewd?

Parametr czyEwd i/lub wartość zmiennej dane_ewd decydują o tym, z jakiego źródła pochodzą pobierane dane. Konieczność jego istnienia wynika z tego, że:

 • Wyniki egzaminacyjne w bazie pochodzą z dwóch źródeł OKE i CKE.
 • Do pewnego czasu z obydwu źródeł pobierano dane dla nieco inaczej zdefiniowanych populacji (z OKE tylko uczniowie, którzy do egzaminu podchodzili po raz pierwszy i którym OKE udało się przyłączyć wynik na poprzednim egzaminie, z CKE wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu) i zakresie (z OKE tylko wyniki punktowe, z CKE dystraktory dla zadań zamkniętych).
 • Przed 2010 rokiem możliwość złączania ze sobą informacji o tych samych uczniach z danych CKE i OKE była bardzo ograniczona lub zgoła niemożliwa (brak było dobrego wspólnego identyfikatora ucznia pomiędzy zbiorami z OKE i CKE).
 • Ponieważ złączanie nie było możliwe, zaistniała potrzeba przechowywania w bazie oddzielnych kopii danych z nominalnie tego samego egzaminu.
  • Kopię z danych OKE nazywamy danymi EWD (bowiem dane z OKE gromadzono na potrzeby wyliczania EWD) - aby z nich skorzystać, argument czyEwd powinien mieć wartość true.
  • Kopię z danych CKE nazywamy danymi ZAOU (bowiem były one gromadzone przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów) lub danymi CKE - aby z nich skorzystać, argument czyEwd powinien mieć wartość false.
   • Dane z CKE są na poziomie uczniów niełączliwe między latami, tzn. nie umiemy dla nich połączyć wyników np. sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, jak również rozstrzygnąć, czy uczeń wielokrotnie przystępował do danego egzaminu.
   • Powyższe zastrzeżenie dotyczy oszacowań umiejętności uczniów liczonych na podstawie tych danych.

Od kiedy istnieje możliwość złączania ze sobą zbiorów danych z CKE i OKE, dane złączone przechowywane są w bazie jako dane EWD, stąd aby pobrać dane złączone, argument czyEwd powinien mieć wartość true. Dane złączone obejmują:

 • wszystkie dane maturalne;
 • egzamin gimnazjalny od 2010 roku (włącznie);
 • sprawdzian od 2013 roku (włącznie).

Uzyskiwanie listy wyników z danego źródła dostępnych w bazie

czyewd.txt · ostatnio zmienione: 2017/10/06 20:10 przez t.zoltak