Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


cke_zbiory

Zmienne w zbiorach danych z CKE

[mocno niegotowe]

 • id_egzamin - id ucznia będące nieznanym haszem numeru PESEL ucznia (inaczej id_cke, id_egz)
 • id_szk - kod OKE szkoły
 • poloz - klasa wielkości miejscowości, w której mieści się szkoła
 • pub_nie - czy szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • szkola_typ - czy szkoła dla młodzieży czy dla dorosłych
 • szkola_typ2 - czy szkoła zwykła/sportowa/integracyjna
 • plec - płeć ucznia
 • dysl - czy uczeń posiada zaświadczenie o dysleksji
 • przed - kod przedmiotu egzaminacyjnego
 • obow - czy egzamin był dla ucznia obowiązkowy
 • j_zdaw - język, w jakim zdawany był egzamin
 • pierw_nie - czy uczeń podchodził do egzaminu po raz pierwszy
 • laureat - czy uczeń jest laureatem danego egzaminu
 • un_d, un_p, un_r, un_u - czy egzamin w części podstawowej/rozszerzonej/ustnej/? został unieważniony
 • ust_poz - poziom, na którym zdawany był egzamin ustny
 • ust_wyn
 • pis_poz
 • t1, t2, t3 / t1_p_p, t2_p_p, t3_p_p / t1_p_r, t2_p_r, t3_p_r - temat wypracowania pisanego przez ucznia, przy czym sposób kodowania bywa zmienny i wypada za każdym razem go sprawdzić
 • pz_N - wynik za zadanie N egzaminu na poziomie podstawowym
 • rz_N - wynik za zadanie N egzaminu na poziomie rozszerzonym
cke_zbiory.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/05 08:45 przez zozlak