Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bazaszkolbledy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
bazaszkolbledy [2017/09/05 16:48]
t.zoltak
bazaszkolbledy [2018/01/27 13:24]
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
 ===== Lista szkół, które przy najbliższej aktualizacji bazy szkół należy ze sobą scalić ===== ===== Lista szkół, które przy najbliższej aktualizacji bazy szkół należy ze sobą scalić =====
  
-  ​Obecnie brak.+Patrz [[poprawki_ewd|Dziennik drobniejszych korekt związanych z obliczaniem wskaźników EWD]]. 
 + 
 +===== Inne problemy ===== 
 + 
 +  ​Dla LO o `id_szkoly` 78128 istnieją w bazie dane z 2015 i 2017 r., ale nie ma danych z 2016 r. 
 +    * Wg danych udostępnianych publicznie przez OKE Warszawa w 2016 r. w tej szkole uczniowie zdawali następujące przedmioty: 17 pol., mat. i ang. PP, 5 pol. PR, 7 mat. PR, 10 ang. PR, 2 biol. PR, 4 fiz. PR, 3 geo. PR, 4 chem. PR, 6 hist. PR i 5 WOS PR. 
 +    * Istnieje szansa, że uczniowie tej szkoły znajdują się w bazie wśród uczniów "​niedających się zidentyfikować techników"​ (`id_szkoly` -5) z terenu OKE Warszawa - liczba osób zdających poszczególne przedmioty mniej-więcej się zgadza. Dokładnie w grupie uczniów "​niedających się zidentyfikować techników"​ z terenu OKE Warszawa w 2016 r. mamy dla każdego przedmiotu 0-2 zdających więcej niż dla tej szkoły 
 +    *  Żeby być w stanie stwierdzić,​ czy to istotnie ci uczniowie, trzeba by jednak znać "id CKE" absolwentów tego LO z 2016 r., albo chociaż profile ich wyników sumarycznych z poszczególnych przedmiotów. 
 +  * Dla gimnazjum o `id_szkoly` 78910 nie mamy danych z 2016 r., choć był w niej w tym roku przeprowadzany egzamin. 
 +    * Nie bardzo jest co z tym zrobić.
bazaszkolbledy.txt · ostatnio zmienione: 2018/01/27 13:24 przez t.zoltak