Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bazaszkolbledy

Lista szkół, które przy najbliższej aktualizacji bazy szkół należy ze sobą scalić

Inne problemy

  • Dla LO o `id_szkoly` 78128 istnieją w bazie dane z 2015 i 2017 r., ale nie ma danych z 2016 r.
    • Wg danych udostępnianych publicznie przez OKE Warszawa w 2016 r. w tej szkole uczniowie zdawali następujące przedmioty: 17 pol., mat. i ang. PP, 5 pol. PR, 7 mat. PR, 10 ang. PR, 2 biol. PR, 4 fiz. PR, 3 geo. PR, 4 chem. PR, 6 hist. PR i 5 WOS PR.
    • Istnieje szansa, że uczniowie tej szkoły znajdują się w bazie wśród uczniów „niedających się zidentyfikować techników” (`id_szkoly` -5) z terenu OKE Warszawa - liczba osób zdających poszczególne przedmioty mniej-więcej się zgadza. Dokładnie w grupie uczniów „niedających się zidentyfikować techników” z terenu OKE Warszawa w 2016 r. mamy dla każdego przedmiotu 0-2 zdających więcej niż dla tej szkoły
    • Żeby być w stanie stwierdzić, czy to istotnie ci uczniowie, trzeba by jednak znać „id CKE” absolwentów tego LO z 2016 r., albo chociaż profile ich wyników sumarycznych z poszczególnych przedmiotów.
  • Dla gimnazjum o `id_szkoly` 78910 nie mamy danych z 2016 r., choć był w niej w tym roku przeprowadzany egzamin.
    • Nie bardzo jest co z tym zrobić.
bazaszkolbledy.txt · ostatnio zmienione: 2018/01/27 13:24 przez t.zoltak