Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bazaskalowanie

Skalowanie 1

data:
2017-09-19
estymacja:
MML (Mplus)
opis:
ewd;m_mp;2017;pseudokrytZKor

Skala

id skalirodzajopisliczba elementówtestyskalowania
1479ewdewd;m_mp;2017;pseudokrytZKor246pokaż (8)
1793ewd: takMMA-P1X1P-172
1815ewd: takMMA-P1Y1P-172
1796ewd: takMMA-R1X1P-172
1804ewd: takMIN-R1X1P-172
1798ewd: takMBI-R1X1P-172
1801ewd: takMCH-R1X1P-172
1800ewd: takMGE-R1X1P-172
1799ewd: takMFA-R1X1P-172
pokaż (1)
idopisestymacjadata
1ewd;m_mp;2017;pseudokrytZKorMML (Mplus)2017-09-19

Elementy

pytanieopis pytańkryteria ocenyid pseudokryteriumatrudnośćb1b2b3b4
11275nowa matura;chemia rozszerzona;2017;38112753,170,98-0,090,09
11095nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;04_5110951,562,38
11315, 11316nowa matura;biologia rozszerzona;2017;15_2, nowa matura;biologia rozszerzona;2017;15_311315, 1131615122,310,11-0,370,37
11229, 11231nowa matura;chemia rozszerzona;2017;01_1, nowa matura;chemia rozszerzona;2017;01_311229, 1123115162,320,56-0,400,40
11080nowa matura;matematyka podstawowa;2017;32110802,770,21-0,75-0,150,270,62
11159nowa matura;geografia rozszerzona;2017;12111590,990,41
11150nowa matura;geografia rozszerzona;2017;05111501,31-1,41-0,520,52
11200nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;05_1112002,430,79
11222nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;16_2112222,691,91
11064nowa matura;matematyka podstawowa;2017;16110641,50-1,80
11239nowa matura;chemia rozszerzona;2017;08112393,110,98
11232nowa matura;chemia rozszerzona;2017;02112321,44-0,69
11037nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;04110371,03-0,00
11317nowa matura;biologia rozszerzona;2017;16_1113170,82-0,62
11330nowa matura;biologia rozszerzona;2017;22_1113301,101,28
11253nowa matura;chemia rozszerzona;2017;22112533,400,82-0,160,16
11199nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;04_2111990,66-1,89
11291nowa matura;biologia rozszerzona;2017;05_3112912,041,91
11209nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;10112092,721,32-0,370,050,32
11290nowa matura;biologia rozszerzona;2017;05_2112902,030,24
11309nowa matura;biologia rozszerzona;2017;12_3113091,040,96
11153nowa matura;geografia rozszerzona;2017;08_1111530,641,69
11074nowa matura;matematyka podstawowa;2017;26110741,60-1,11-0,490,49
11223nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;16_3112231,871,10-0,280,28
11171nowa matura;geografia rozszerzona;2017;22111711,20-1,15
11081nowa matura;matematyka podstawowa;2017;33110811,25-0,90-0,600,60
11092nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;04_2110920,82-0,05
11149nowa matura;geografia rozszerzona;2017;04111490,790,39
11244nowa matura;chemia rozszerzona;2017;13112443,010,98
11167nowa matura;geografia rozszerzona;2017;18111670,970,50
11220nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;15112201,211,70-0,210,21
11163nowa matura;geografia rozszerzona;2017;15111631,591,08
11196nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;03_2111961,490,77
11274nowa matura;chemia rozszerzona;2017;37112742,690,54-0,210,21
11069nowa matura;matematyka podstawowa;2017;21110692,05-0,94
11304nowa matura;biologia rozszerzona;2017;10_3113041,670,69
11056nowa matura;matematyka podstawowa;2017;08110561,40-1,06
11046nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;13110462,690,81-0,66-0,080,220,51
11083nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;01_1110831,53-1,23-0,510,51
11155nowa matura;geografia rozszerzona;2017;09_1111551,47-0,08
11265nowa matura;chemia rozszerzona;2017;32112653,490,93-0,290,29
11295nowa matura;biologia rozszerzona;2017;07_1112950,273,99
11292nowa matura;biologia rozszerzona;2017;06_1112921,200,09-1,031,03
11308nowa matura;biologia rozszerzona;2017;12_2113081,891,26
11264nowa matura;chemia rozszerzona;2017;31112642,841,26
11172nowa matura;geografia rozszerzona;2017;23111720,92-0,20
11280nowa matura;biologia rozszerzona;2017;02_2112800,96-1,70
11145nowa matura;geografia rozszerzona;2017;02111450,78-2,66
11269, 11270nowa matura;chemia rozszerzona;2017;35_1, nowa matura;chemia rozszerzona;2017;35_211269, 1127015152,200,31-0,350,35
11170nowa matura;geografia rozszerzona;2017;21111701,300,01
11179nowa matura;geografia rozszerzona;2017;28_1111790,432,72
11058nowa matura;matematyka podstawowa;2017;10110580,95-0,96
11289nowa matura;biologia rozszerzona;2017;05_1112892,180,98
11068nowa matura;matematyka podstawowa;2017;20110681,49-1,21
11263nowa matura;chemia rozszerzona;2017;30112633,290,40-0,290,29
11237nowa matura;chemia rozszerzona;2017;06112372,811,61
11184nowa matura;geografia rozszerzona;2017;31111841,180,23
11224nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;17_1112240,721,26
11281nowa matura;biologia rozszerzona;2017;02_3112811,991,88
11331nowa matura;biologia rozszerzona;2017;22_2113310,651,24
11193nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;02_1111931,530,63-0,640,64
11261nowa matura;chemia rozszerzona;2017;29_1112611,990,14
11242nowa matura;chemia rozszerzona;2017;11112420,770,14
11067nowa matura;matematyka podstawowa;2017;19110671,94-1,06
11198nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;04_1111983,060,86-0,140,14
11202nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;06_1112020,29-0,61
11152nowa matura;geografia rozszerzona;2017;07111520,680,04
11169nowa matura;geografia rozszerzona;2017;20111691,11-0,43-0,850,85
11040nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;07110402,331,47-0,480,48
11203nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;06_2112030,972,52
11206nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;08112061,300,24-0,120,12
11190, 11192nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;01_1, nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;01_311190, 1119215182,611,32-0,780,010,290,48
11210nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;11_1112100,570,20-1,871,87
11279nowa matura;biologia rozszerzona;2017;02_1112791,240,87
11187nowa matura;geografia rozszerzona;2017;34111871,311,75
11225nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;17_2112250,30-2,85
11250nowa matura;chemia rozszerzona;2017;19112502,720,35
11165nowa matura;geografia rozszerzona;2017;17_1111651,081,02
11066nowa matura;matematyka podstawowa;2017;18110660,87-1,07
11044nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;11110441,310,97-1,521,52
11062nowa matura;matematyka podstawowa;2017;14110621,16-1,43
11168nowa matura;geografia rozszerzona;2017;19111681,17-0,65
11301nowa matura;biologia rozszerzona;2017;09_3113011,921,41
11247nowa matura;chemia rozszerzona;2017;16112470,860,13
11283nowa matura;biologia rozszerzona;2017;03_2112831,881,05
11325nowa matura;biologia rozszerzona;2017;19_4113251,100,98
11065nowa matura;matematyka podstawowa;2017;17110651,50-0,96
11306nowa matura;biologia rozszerzona;2017;11_2113060,931,59
11174nowa matura;geografia rozszerzona;2017;24_2111740,990,41
11154nowa matura;geografia rozszerzona;2017;08_2111541,791,36
11076nowa matura;matematyka podstawowa;2017;28110762,770,59
11240nowa matura;chemia rozszerzona;2017;09112402,350,74
11300nowa matura;biologia rozszerzona;2017;09_2113002,060,97
11216nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;14_2112162,281,42-0,230,23
11197nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;03_3111970,683,44
11036nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;03110361,24-0,93
11057nowa matura;matematyka podstawowa;2017;09110571,76-0,93
11178nowa matura;geografia rozszerzona;2017;27111781,101,14
11071nowa matura;matematyka podstawowa;2017;23110711,20-2,47
11243nowa matura;chemia rozszerzona;2017;12112433,201,05
11043nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;10110432,780,63-0,43-0,140,090,48
11324nowa matura;biologia rozszerzona;2017;19_3113240,60-0,72
11221nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;16_1112211,083,27
11188nowa matura;geografia rozszerzona;2017;35111880,840,78
11260nowa matura;chemia rozszerzona;2017;28112601,390,26
11162nowa matura;geografia rozszerzona;2017;14111620,900,77-0,640,64
11186nowa matura;geografia rozszerzona;2017;33111860,88-1,36-0,950,95
11054nowa matura;matematyka podstawowa;2017;06110540,90-1,16
11294nowa matura;biologia rozszerzona;2017;06_3112940,660,90
11311, 11312nowa matura;biologia rozszerzona;2017;14_1, nowa matura;biologia rozszerzona;2017;14_211311, 1131215131,97-0,55-0,620,090,53
11041nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;08110412,631,72-0,180,18
11183nowa matura;geografia rozszerzona;2017;30111830,500,16
11049nowa matura;matematyka podstawowa;2017;01110491,28-1,49
11228nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;17_5112280,790,92
11079nowa matura;matematyka podstawowa;2017;31110791,86-0,99-0,250,25
11233nowa matura;chemia rozszerzona;2017;03_1112331,770,06
11327nowa matura;biologia rozszerzona;2017;20_2113271,17-1,51
11189nowa matura;geografia rozszerzona;2017;36111890,722,40
11085, 11087nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;02_1, nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;02_311085, 1108715202,001,53-0,51-0,310,180,64
11063nowa matura;matematyka podstawowa;2017;15110631,23-2,32
11278nowa matura;biologia rozszerzona;2017;01_2112782,391,33
11160nowa matura;geografia rozszerzona;2017;13_1111600,373,58
11213nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;12_2112130,392,11
11094nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;04_4110942,162,58
11262nowa matura;chemia rozszerzona;2017;29_2112622,620,26-0,660,66
11039nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;06110392,810,69-0,280,040,24
11035nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;02110351,86-0,67
11185nowa matura;geografia rozszerzona;2017;32111850,980,25
11320nowa matura;biologia rozszerzona;2017;17113201,75-0,75
11271, 11272, 11273nowa matura;chemia rozszerzona;2017;36_1, nowa matura;chemia rozszerzona;2017;36_2, nowa matura;chemia rozszerzona;2017;36_311271, 11272, 1127315172,810,79-0,50-0,030,53
11166nowa matura;geografia rozszerzona;2017;17_2111661,211,32-0,930,93
11055nowa matura;matematyka podstawowa;2017;07110551,57-1,71
11293nowa matura;biologia rozszerzona;2017;06_2112931,770,16
11073nowa matura;matematyka podstawowa;2017;25110731,30-0,93
11326nowa matura;biologia rozszerzona;2017;20_1113260,960,69
11314nowa matura;biologia rozszerzona;2017;15_1113141,18-0,39
11248nowa matura;chemia rozszerzona;2017;17112480,40-1,97
11321nowa matura;biologia rozszerzona;2017;18113211,040,58
11254nowa matura;chemia rozszerzona;2017;23112542,600,26
11257nowa matura;chemia rozszerzona;2017;26112573,220,87-0,060,06
11329nowa matura;biologia rozszerzona;2017;21_2113290,792,65
11144nowa matura;geografia rozszerzona;2017;01_2111441,320,33
11059nowa matura;matematyka podstawowa;2017;11110591,67-1,62
11211nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;11_2112112,321,37-0,160,16
11217nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;14_3112171,294,24
11205nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;07_2112050,90-0,38
11258nowa matura;chemia rozszerzona;2017;27_1112583,240,67
11173nowa matura;geografia rozszerzona;2017;24_1111731,23-0,17
11319nowa matura;biologia rozszerzona;2017;16_3113191,710,64
11286nowa matura;biologia rozszerzona;2017;03_5112862,010,47
11268nowa matura;chemia rozszerzona;2017;34112683,240,72
11089nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;03_2110890,601,83
11038nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;05110382,550,22
11297nowa matura;biologia rozszerzona;2017;08_1112970,66-1,24
11259nowa matura;chemia rozszerzona;2017;27_2112594,651,16
11048nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;15110483,271,27-0,47-0,140,160,45
11082nowa matura;matematyka podstawowa;2017;34110822,120,60-0,56-0,050,61
11238nowa matura;chemia rozszerzona;2017;07112382,531,12
11310nowa matura;biologia rozszerzona;2017;13113101,810,18
11284nowa matura;biologia rozszerzona;2017;03_3112841,400,29
11061nowa matura;matematyka podstawowa;2017;13110611,59-1,39
11215nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;14_1112150,891,28-1,251,25
11305nowa matura;biologia rozszerzona;2017;11_1113051,17-1,07
11307nowa matura;biologia rozszerzona;2017;12_1113072,350,79
11282nowa matura;biologia rozszerzona;2017;03_1112820,76-0,32
11235nowa matura;chemia rozszerzona;2017;04112352,961,01
11207nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;09_1112072,652,13-0,160,16
11176nowa matura;geografia rozszerzona;2017;25_2111761,431,03-0,390,39
11204nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;07_1112041,821,45-0,300,30
11177nowa matura;geografia rozszerzona;2017;26111770,961,62-0,890,89
11287, 11288nowa matura;biologia rozszerzona;2017;04_1, nowa matura;biologia rozszerzona;2017;04_211287, 1128815141,681,03-0,420,42
11096nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;05_1110961,030,68-0,610,080,53
11236nowa matura;chemia rozszerzona;2017;05112362,481,56
11277nowa matura;biologia rozszerzona;2017;01_1112772,400,44
11086nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;02_2110860,68-0,41-0,390,39
11267nowa matura;chemia rozszerzona;2017;33_2112671,770,72
11146nowa matura;geografia rozszerzona;2017;03_1111460,440,27
11088nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;03_1110880,510,28
11075nowa matura;matematyka podstawowa;2017;27110752,19-0,03
11195nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;03_1111951,911,15
11296nowa matura;biologia rozszerzona;2017;07_2112961,971,19-0,490,49
11241nowa matura;chemia rozszerzona;2017;10112412,40-0,04
11060nowa matura;matematyka podstawowa;2017;12110601,11-3,32
11318nowa matura;biologia rozszerzona;2017;16_2113180,921,09
11230nowa matura;chemia rozszerzona;2017;01_2112302,090,19
11091nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;04_1110911,010,39
11084nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;01_2110841,541,42-0,70-0,280,290,69
11050nowa matura;matematyka podstawowa;2017;02110501,29-0,08
11077nowa matura;matematyka podstawowa;2017;29110772,770,38-0,500,070,44
11302nowa matura;biologia rozszerzona;2017;10_1113021,630,07
11323nowa matura;biologia rozszerzona;2017;19_2113231,520,18
11227nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;17_4112271,861,16
11246nowa matura;chemia rozszerzona;2017;15112465,031,21
11212nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;12_1112120,762,24-0,330,33
11097, 11099nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;05_2, nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;05_411097, 1109915211,351,16-0,690,040,65
11182nowa matura;geografia rozszerzona;2017;29_2111820,601,63
11156nowa matura;geografia rozszerzona;2017;09_2111561,621,06-0,500,50
11249nowa matura;chemia rozszerzona;2017;18112492,900,84
11052nowa matura;matematyka podstawowa;2017;04110520,68-0,94
11226nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;17_3112260,361,73
11266nowa matura;chemia rozszerzona;2017;33_1112661,831,74
11191nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;01_2111910,25-1,52
11053nowa matura;matematyka podstawowa;2017;05110530,98-0,26
11093nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;04_3110930,92-0,37-0,53-0,160,69
11298nowa matura;biologia rozszerzona;2017;08_2112980,681,08
11201nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;05_2112011,211,66-0,220,22
11147nowa matura;geografia rozszerzona;2017;03_2111470,54-0,17
11034nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;01110341,510,07
11175nowa matura;geografia rozszerzona;2017;25_1111751,14-0,01
11070nowa matura;matematyka podstawowa;2017;22110701,52-1,50
11042nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;09110422,251,48-0,450,45
11045nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;12110452,991,14-0,54-0,170,070,63
11098nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;05_3110981,130,77-0,120,12
11051nowa matura;matematyka podstawowa;2017;03110511,40-1,37
11181nowa matura;geografia rozszerzona;2017;29_1111811,170,44-0,930,93
11161nowa matura;geografia rozszerzona;2017;13_2111611,640,95-0,490,49
11285nowa matura;biologia rozszerzona;2017;03_4112852,441,03
11157nowa matura;geografia rozszerzona;2017;10111571,83-0,11
11256nowa matura;chemia rozszerzona;2017;25112562,530,88
11164nowa matura;geografia rozszerzona;2017;16111641,280,94
11245nowa matura;chemia rozszerzona;2017;14112453,250,76
11234nowa matura;chemia rozszerzona;2017;03_2112342,25-0,65
11303nowa matura;biologia rozszerzona;2017;10_2113031,68-0,09
11072nowa matura;matematyka podstawowa;2017;24110721,71-2,78
11219nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;14_5112190,60-0,31
11180nowa matura;geografia rozszerzona;2017;28_2111800,371,48
11313nowa matura;biologia rozszerzona;2017;14_3113132,441,11
11047nowa matura;matematyka rozszerzona;2017;14110472,600,13-0,86-0,280,360,77
11218nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;14_4112182,132,13
11100, 11101, 11102, 11103nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;06_1, nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;06_2, nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;06_3, nowa matura;informatyka rozszerzona;2017;06_411100, 11101, 11102, 1110315191,981,55-0,530,110,42
11151nowa matura;geografia rozszerzona;2017;06111511,31-0,71
11322nowa matura;biologia rozszerzona;2017;19_1113220,600,61
11255nowa matura;chemia rozszerzona;2017;24112552,030,63
11158nowa matura;geografia rozszerzona;2017;11111580,343,21
11276nowa matura;chemia rozszerzona;2017;39112761,290,42
11194nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;02_2111940,472,59
11214nowa matura;fizyka rozszerzona;2017;13112140,68-1,22
11251nowa matura;chemia rozszerzona;2017;20112512,910,49
11148nowa matura;geografia rozszerzona;2017;03_3111482,030,55-0,130,13
11252nowa matura;chemia rozszerzona;2017;21112523,050,77
11328nowa matura;biologia rozszerzona;2017;21_1113281,550,55
11078nowa matura;matematyka podstawowa;2017;30110782,14-0,80-0,390,39
bazaskalowanie.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/04 09:55 przez zozlak