Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


arkuszegzaminacyjny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
arkuszegzaminacyjny [2014/12/10 10:42]
zozlak
arkuszegzaminacyjny [2015/09/08 21:57] (aktualna)
zozlak
Linia 13: Linia 13:
   * //​{WERSJA}//​ - wersja arkusza   * //​{WERSJA}//​ - wersja arkusza
     * wersje typowo różnią się tylko układem odpowiedzi w pytaniach zamkniętych (a w pojedynczych przypadkach także kolejnością podpunktów w niektórych pytaniach - np. część //historia i WOS// egzaminu gimnazjalnego z lat 2012 i 2013);     * wersje typowo różnią się tylko układem odpowiedzi w pytaniach zamkniętych (a w pojedynczych przypadkach także kolejnością podpunktów w niektórych pytaniach - np. część //historia i WOS// egzaminu gimnazjalnego z lat 2012 i 2013);
-    * w wypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego stosowane są dwie wersje - A i B (w latach 2004-2009 na egzaminie gimnazjalnym także ​wersja ​C), natomiast na maturze stosowana jest najczęściej tylko jedna wersja (oznaczana A) - wyjątek stanowią matematyka na poziomie podstawowym oraz język angielski ​(wersje A i B).+    * w wypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego stosowane są na ogół ​dwie wersje - A i B (w latach 2004-2009 na egzaminie gimnazjalnym ​stosowano ​także ​wersję ​C), natomiast na maturze stosowana jest najczęściej tylko jedna wersja (oznaczana A) - wyjątek stanowią matematyka na poziomie podstawowym oraz języki obce (wersje A i B)
 +    * od 2015 roku wersje sprawdzianu zaczęto oznaczać jako X i Y (zamiast dotychczasowych A i B), choć nie wiąże się to z żadną wartą wspomnienia zmianą w budowie arkuszy.
   * //{TYP}// - typ arkusza:   * //{TYP}// - typ arkusza:
     * 1 - arkusz podstawowy;     * 1 - arkusz podstawowy;
Linia 36: Linia 37:
   * arkusz //S-?-022// oznacza arkusz sprawdzianu z 2002 roku o nieznanej wersji ani typie;   * arkusz //S-?-022// oznacza arkusz sprawdzianu z 2002 roku o nieznanej wersji ani typie;
   * arkusz //​MMA-P1?​P-142//​ oznacza arkusz matury podstawowej z matematyki z 2014 roku o nieznanej wersji ani typie.   * arkusz //​MMA-P1?​P-142//​ oznacza arkusz matury podstawowej z matematyki z 2014 roku o nieznanej wersji ani typie.
 +
 +===== Arkusze w "nowej maturze"​ (od 2015 r.) =====
 +
 +Zmiana formuły matury w 2015 r. doprowadziła do tego, że dla większości przedmiotów maturalnych istnieje zarówno arkusz w wersji "​starej",​ jak i "​nowej"​. Przy tym:
 +
 +* jeśli przedmiot posiada pulę pytań zamkniętych,​ których rozwiązania uczeń przenosi na kartę odpowiedzi, a następnie są one skanowane i automatycznie oceniane (języki obce i matematyka),​ wtedy;
 +  * "​nowe"​ arkusze posiadają kody wersji A i B
 +  * "​stare"​ arkusze posiadają kody wersji C i D
 +* jeśli natomiast wszystkie pytania w arkuszu oceniane są przez egzaminatora,​ to używany jest *ten sam (sic!) kod arkusza* zarówno dla "​nowej",​ jak "​starej"​ formuły egzaminu.
 +
 +Ponieważ na potrzeby bazy niezbędne jest rozróżnienie arkuszy "​starej"​ i "​nowej"​ formuły egzaminu, zdecydowano,​ że:
 +
 +* arkuszom "​nowej"​ matury przypisane zostanie oznaczenie wersji X i Y (na wzór oznaczeń wersji wprowadzonych w 2015 r. dla sprawdzianu);​
 +* arkuszom "​starej"​ matury przypisane zostaną oznaczenia wersji A i B (jak w latach poprzednich).
 +
 +Powoduje to, że **oznaczenia arkuszy w bazie przestają być zgodne z oznaczeniami użytymi przez CKE**, ale za to przynajmniej pozwalają na łatwe rozróżnienie arkuszy w "​starej"​ i "​nowej"​ formule egzaminu.
  
arkuszegzaminacyjny.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/08 21:57 przez zozlak