Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


arkuszegzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny

Test pisany przez ucznia na egzaminie.

Arkusze egzaminacyjne oznaczane są kodami postaci: {EGZ}{WERSJA}{TYP}-{ROK}{TERMIN}, gdzie:

 • {EGZ} oznacza rodzaj i część egzaminu, np.:
  • S- - sprawdzian;
  • GH- - część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego (przed 2012 rokiem);
  • GH-P - część polonistyczna egzaminu gimnazjalnego (od 2012 roku);
  • MPO-P1 - matura na poziomie podstawowym z języka polskiego;
  • MJA-R1 - matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego - pierwsza część;
  • MJA-R2 - matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego - druga część.
 • {WERSJA} - wersja arkusza
  • wersje typowo różnią się tylko układem odpowiedzi w pytaniach zamkniętych (a w pojedynczych przypadkach także kolejnością podpunktów w niektórych pytaniach - np. część historia i WOS egzaminu gimnazjalnego z lat 2012 i 2013);
  • w wypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego stosowane są na ogół dwie wersje - A i B (w latach 2004-2009 na egzaminie gimnazjalnym stosowano także wersję C), natomiast na maturze stosowana jest najczęściej tylko jedna wersja (oznaczana A) - wyjątek stanowią matematyka na poziomie podstawowym oraz języki obce (wersje A i B);
  • od 2015 roku wersje sprawdzianu zaczęto oznaczać jako X i Y (zamiast dotychczasowych A i B), choć nie wiąże się to z żadną wartą wspomnienia zmianą w budowie arkuszy.
 • {TYP} - typ arkusza:
  • 1 - arkusz podstawowy;
  • 4 - arkusz dla słabo widzących (większą czcionką, ta sama treść jak w podstawowym);
  • 5 - arkusz dla niedowidzących (jeszcze większą czcionką, ta sama treść jak w podstawowym);
  • 6 - arkusz dla niewidomych (braillem, uproszczone treści niektórych zadań względem arkusza standardowego);
  • 7 - arkusz dla słabo słyszących i niedosłyszących (uproszczone treści niektórych zadań względem arkusza standardowego);
  • 8 - arkusz dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (oddzielny zestaw zadań);
  • L1 - arkusz standardowy w języku litewskim;
  • U1 - arkusz standardowy w języku ukraińskim.
 • {ROK} - rok w zapisie dwucyfrowym.
 • {TERMIN} - termin realizacji arkusza:
  • 1 - arkusz pilotażowy;
  • 2 - termin główny;
  • 3 - termin zapasowy;
  • 4 - termin poprawkowy.

Nieznane arkusze

Czasami informacja o arkuszu egzaminacyjnym pisanym przez ucznia nie była zbierana lub zawierała brak danych. Wymusiło to konieczność stosowania w bazie specjalnych oznaczeń dla nieznanej wersji i/lub typu arkusza. Zapisane zostały one w bazie poprzez zamianę litery opisujące wersję i typ arkusza na znak zapytania. Stąd też:

 • arkusz S-?-022 oznacza arkusz sprawdzianu z 2002 roku o nieznanej wersji ani typie;
 • arkusz MMA-P1?P-142 oznacza arkusz matury podstawowej z matematyki z 2014 roku o nieznanej wersji ani typie.

Arkusze w "nowej maturze" (od 2015 r.)

Zmiana formuły matury w 2015 r. doprowadziła do tego, że dla większości przedmiotów maturalnych istnieje zarówno arkusz w wersji „starej”, jak i „nowej”. Przy tym:

* jeśli przedmiot posiada pulę pytań zamkniętych, których rozwiązania uczeń przenosi na kartę odpowiedzi, a następnie są one skanowane i automatycznie oceniane (języki obce i matematyka), wtedy;

 • „nowe” arkusze posiadają kody wersji A i B
 • „stare” arkusze posiadają kody wersji C i D

* jeśli natomiast wszystkie pytania w arkuszu oceniane są przez egzaminatora, to używany jest *ten sam (sic!) kod arkusza* zarówno dla „nowej”, jak „starej” formuły egzaminu.

Ponieważ na potrzeby bazy niezbędne jest rozróżnienie arkuszy „starej” i „nowej” formuły egzaminu, zdecydowano, że:

* arkuszom „nowej” matury przypisane zostanie oznaczenie wersji X i Y (na wzór oznaczeń wersji wprowadzonych w 2015 r. dla sprawdzianu); * arkuszom „starej” matury przypisane zostaną oznaczenia wersji A i B (jak w latach poprzednich).

Powoduje to, że oznaczenia arkuszy w bazie przestają być zgodne z oznaczeniami użytymi przez CKE, ale za to przynajmniej pozwalają na łatwe rozróżnienie arkuszy w „starej” i „nowej” formule egzaminu.

arkuszegzaminacyjny.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/08 21:57 przez zozlak