Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


agregowanie_ewd

Agregowanie wskaźników EWD

Agregowanie wartości wskaźników EWD w ramach gmin/powiatów/województw (względnie innych grup wyróżnionych na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła) umożliwia funkcja agreguj_wskazniki_ewd() z pakietu EWDdane.

Aby móc dane zagregować, najpierw należy je pobrać z bazy. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, zajrzyj na stronę: Pobieranie zestawień wartości wskaźników EWD.

Istotne, że aby agregacja mogła zadziałać w ten sam sposób, co wyliczanie parametrów pomocniczych układów odniesienia na stronie prezentującej wskaźniki EWD (i co wydaje się rozwiązaniem najsensowniejszym), przy pobieraniu wartości wskaźników funkcja pobierz_wartosci_wskaznikow_ewd() musi być wywołana z innym od domyślnego zestawem argumentów (konieczne jest dodanie tylkoWyswietlane=FALSE):

library(EWDdane)
dane = pobierz_wartosci_wskaznikow_ewd(typ_szkoly, lata, tylkoWyswietlane=FALSE) 
agregaty = agreguj_wskazniki_ewd(dane, poziom)
# zagregowane wyniki można zapisać do pliku:
write.csv2(agregaty, nazwa_pliku, row.names=FALSE, na="")
 • Za typ_szkoly należy podstawić „gimn.”, „LO” lub „T” (łącznie z cudzysłowem).
 • Za lata należy podstawić interesujący nas rok lub, jeśli chcemy pobrać wartości wskaźników z kilku lat, ich zakres definiowany składnią rok_od:rok_do.
 • Za poziom należy podstawić jeden z trzech ciągów znaków: „gmina”, „powiat”, lub „województwo”, w zeleżności od tego, na jakim poziomie agregacji chce się otrzymać wyniki.
 • Za nazwa_pliku należy podstawić ujętą w cudzysłów nazwę pliku, do którego mają zostać zapisane wyniki. Dane zostaną zapisane w formacie csv.
  • Jeśli nie jesteś pewien, jaki jest aktywny katalog roboczy R lub jeśli nie masz pojęcia, o co chodzi z tym katalogiem, podaj tą nazwę łącznie ze ścieżką do katalogu, np:
   • „D:/mój katalog/wskazniki_gimnazjalne.csv” zapisze wyniki w pliku wskazniki_gimnazjalne.csv, w katalogu mój katalog na dysku D.
   • „~/wskazniki_gimnazjalne.csv” zapisze wyniki w pliku wskazniki_gimnazjalne.csv, w Twoim katalogu Moje dokumenty (jeśli używasz Windows).

Przykłady użycia

Agregacja na poziomie gmin wskaźników dla techników z okresów od 2013-2011 do 2014-2012

dane = pobierz_wartosci_wskaznikow_ewd("T", 2013:2014, tylkoWyswietlane=FALSE)
agregaty = agreguj_wskazniki_ewd(dane, "gmina")
write.csv2(agregaty, "~/EWD_T_gminy_2013-2014.csv", row.names=FALSE, na="")

To samo można osiągnąć wykorzystując operator %>%:

pobierz_wartosci_wskaznikow_ewd("T", 2013:2014, tylkoWyswietlane=FALSE) %>%
 agreguj_wskazniki_ewd("gmina") %>%
 write.csv2("~/EWD_T_gminy_2013-2014.csv", row.names=FALSE, na="")

Więcej opcji

Jeśli chcesz zrobić coś trochę mniej typowego, zapoznaj się z pełnym opisem funkcji w dokumentacji pakietu:

?agreguj_wskazniki_ewd
agregowanie_ewd.txt · ostatnio zmienione: 2015/04/30 15:40 przez t.zoltak